Archív verejného obstarávania

Strážna služba

Servis a opravy chladiacich zariadení

Stavebné práce na objektoch vo vlastníctve SSDZ, a.s.

Upratovacie služby

Dodávka a montáž nábytku

Servis a opravy zdvíhacích zariadení

Dodávka a montáž klimatizačných zariadení

Výmena výťahov

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU