Faktúry 1-3/2018

Evid. čís. faktúry Popis plnenia Celková suma v EUR s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia IČO Dodávateľ Adresa Externé číslo dokladu
711800001 Gem - teplo 1/2018 2 160,00     1.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682340
111800006 Koh - dodávka tepla 1/2018 5 830,00     1.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682322
111800005 Koncesionársky poplatok na rok 2018  222,96     1.1.2018 36857432 RTVS, s.r.o. Staré Grunty 2 84104 Bratislava 8835822163
111800003 Zmluva o vecnom bremene - poplatok na rok 2018  308,70     1.1.2018 00699021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky Hlboká cesta 2 83336 Bratislava 37 7288
111800002 Koh-ročné nájomné za  pozemok na rok 2018  26,66     1.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 883056207
721800003 BN - poplatok za správu  1/2018  381,60     2.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800002
711800002 Ge -poplatok za správu 1/2018  167,44     2.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800001
711700110 Gem- vodné 24.11-12.12.2017  485,93     2.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517121574
711700109 Gemer- revízie výťahov 12/2017  52,03     2.1.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17733
111800008 Pal31-PZP rok 2018 1 057,35 poistná zmluva   2.1.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 8080119463
111800007 Pal31-poistenie majetku rok 2018 16 290,47 poistná zmluva   2.1.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 411024808
721700163 B.Němcovej-odvoz odpadu 12/2017  298,62     3.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417220146
111800027 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128602
111800026 Koh-KTV 1/2018 refakt.  39,20     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128581
111800025 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128611
111800024 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128608
111800023 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128612
111800022 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128614
111800021 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128616
111800020 Koh-KTV  1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128621
111800019 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128619
111800018 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128628
111800017 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128623
111800016 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128631
111800015 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128624
111800014 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128632
111800013 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128634
111800012 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128633
111800011 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  107,40     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128128635
111800010 Čme-KTV 1/2018 KP  86,80     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128159513
111800009 Koh-KTV 1-3/2018 refakt.  117,60     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128176153
111800001 Janč- KTV 1/2018 refa  10,90     3.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128201373
711700111 Gemer-odvoz odpadu 12/2017  149,31     4.1.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417213094
111800028 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 1/2018  100,13 23/2013   4.1.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201801006
721700165 BN -výmena LED trubíc vo výťahu  153,60 Z1-145-12 549/EKOR/2017/VOSBNP 5.1.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18000769
721700164 B.Němcovej-telefóny (výťah) 12/2017  14,00     5.1.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8200045961
711700112 GE - zimná údržba 12/2017  209,09     5.1.2018 45715718 MT Service, s.r.o. Pluhová 49 832 54 Bratislava S2017413
111800029 Pal31-UPC Direct Medium 1/2018  11,41     5.1.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64641349
721800004 BN - EE - 12/2017 vyuct. - 48,87     8.1.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811007815
721700166 B.Němcovej- prenájom rohoží 4.12-31.12.2017  31,46     8.1.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1790936
711800004 Gemer-elektr.vyúčt.fa 2017 - 13,09     8.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7121336586
711800003 Gemer-elektr.vyúčt.fa 2017 - 42,51     8.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7121336587
711700114 Prenájom rohoží 4.12-31.12.2017  11,16     8.1.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1790406
711700113 Gem- zrážky 1.7.--31.12.2017  50,87     8.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517121721
111800031 Pal31-internetové pripojenie 2/2018  398,33     8.1.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318002631
111800030 Jan -plyn opravná.fa 1-12/2016 - 30,70     8.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417921392
721800005 BN - EE - 2/2018  158,00     9.1.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258005074
111800033 Čme-KTV 1/2018  refakt.  24,90     9.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128488869
111800032 Podj-KTV 1/2018 byt 5 refa  57,35     9.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128521990
721700167 BN -údržba výťahu 12/2017  132,00 Z1-145-12   10.1.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18000937
111800034 UDOL-internetové pripojenie 1/2018 refa  120,00 OST/62/2015   10.1.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180046
711700115 Gem - teplo 12/2017 vyuct. - 263,89     11.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000188479
111800038 Pal31 - výmena zadných kolies BA-648MR  283,00     11.1.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800100151
111800037 Gros - Garantlink W 1/2018  84,00 OST/28/2015   11.1.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 181700766
111800036 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR 1/2018  296,40 7/2016 8/EKOR/2018/VOSBNP 11.1.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000005
111800035 Poistenie realitnej činnosti 1.2.2018-31.12.2018  642,00     11.1.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 411023763
711800006 Gemer-elektr.1-3/2018  120,08     15.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7449811962
711800005 Gemer-elektr.1-3/2018  127,15     15.1.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7449811963
711700116 Gem- vodné 13.12-31.12.2017  499,30     15.1.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517122775
111800042 Koh - oprava vyuct. fa za 1-12/2016 - 23,12     15.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7401254338
111800041 Pal31-členský príspevok na rok 2018  50,00     15.1.2018 42244439 Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností Školská 23 04001 Košice 2018101
111800040 Predplatné-SME  2.1-31.12.2018  201,00   548/KAGR/2017/RKAGR 15.1.2018 35790253 Petit Press a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava 80208666
111800039 Ples MZV r.2018 6 000,00     15.1.2018 35715782 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. Saratovská 2/A 844 52 Bratislava 2018/004
111800043 Koh-KTV 1/2018 refakt.  61,80     16.1.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128617530
111800178 Udo - plyn  1-6/2018  564,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822256
111800177 Udo - plyn  1-6/2018  381,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822302
111800176 Udo - plyn  1-6/2018 SP  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822065
111800175 Udo - plyn  1-6/2018 1 007,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822064
111800174 Udo - plyn  1-6/2018 volny  974,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822063
111800173 Udo - plyn  1-6/2018  931,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822335
111800172 Doh - plyn  1-6/2018  197,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822358
111800171 Pod - plyn  1-6/2018 byt 4  213,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822073
111800170 Pod - plyn  1-6/2018 byt1  718,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822072
111800169 Pal29 - plyn  1-3/2018 byt 4  274,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822442
111800168 Jan - plyn  1-6/2018 volny  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822079
111800167 Jan - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822268
111800166 Jan - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822305
111800165 Jan - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822325
111800164 Jan - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822272
111800163 Jan - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822258
111800162 Jan - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822236
111800161 Jan - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822080
111800160 Jan - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822255
111800159 Jan - plyn  1-6/2018  35,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822333
111800158 Čme - plyn  1-3/2018  11,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822067
111800157 Čme - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822269
111800156 Čme - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822318
111800155 Čme - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822322
111800154 Čme - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822355
111800153 Čme - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822253
111800152 Čme - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822275
111800151 Čme - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822279
111800150 Čme - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822068
111800149 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822267
111800148 Čme - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822356
111800147 Čme - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822323
111800146 Čme - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822062
111800145 Čme - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822351
111800144 Čme - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822280
111800143 Čme - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822259
111800142 Čme - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822271
111800141 Čme - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822306
111800140 Čme - plyn  1-6/2018  31,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822357
111800139 Čme - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822371
111800138 Čme - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822276
111800137 Čme - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822300
111800136 Čme - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822315
111800135 Čme - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822264
111800134 Čme - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822290
111800133 Čme - plyn  1-6/2018  35,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822263
111800132 Čme - plyn  1-6/2018  36,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822331
111800131 Čme - plyn  1-6/2018  37,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822289
111800130 Čme - plyn  1-6/2018  38,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822281
111800129 Čme - plyn  1-6/2018  39,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822303
111800128 Čme - plyn  1-6/2018  42,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822260
111800127 Čme - plyn  1-6/2018  52,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822395
111800126 Čme - plyn  1-6/2018  166,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822278
111800125 Čme - plyn  1-6/2018  219,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822237
111800124 Čme - plyn  1-6/2018  272,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822071
111800123 Čme - plyn  1-6/2018  290,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822307
111800122 Čme - plyn  1-6/2018  323,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822070
111800121 Čme - plyn  1-6/2018  327,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822061
111800120 Čme - plyn  1-6/2018 volny  356,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822249
111800119 Čme - plyn  1-6/2018  475,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822060
111800118 Čme - plyn  1-6/2018  649,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822066
111800117 Čme - plyn  1-6/2018  691,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822069
111800116 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822381
111800115 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822380
111800114 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822379
111800113 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822390
111800112 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822377
111800111 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822386
111800110 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822385
111800109 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822383
111800108 Koh - plyn  1-6/2018  21,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822382
111800107 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822277
111800106 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822378
111800105 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822376
111800104 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822384
111800103 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822388
111800102 Koh - plyn  1-6/2018  22,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822348
111800101 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822343
111800100 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822391
111800099 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822389
111800098 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822375
111800097 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822274
111800096 Koh - plyn  1-6/2018  23,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 1745822352
111800095 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822344
111800094 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822321
111800093 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822329
111800092 Koh - plyn  1-6/2018  24,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822387
111800091 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822273
111800090 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822298
111800089 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822314
111800088 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822433
111800087 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822440
111800086 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822262
111800085 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822319
111800084 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822361
111800083 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822339
111800082 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822340
111800081 Koh - plyn  1-6/2018  25,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822320
111800080 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822349
111800079 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822334
111800078 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822362
111800077 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822326
111800076 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822412
111800075 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822074
111800074 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822075
111800073 Koh - plyn  1-6/2018  26,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822310
111800072 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822336
111800071 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822330
111800070 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822243
111800069 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822076
111800068 Koh - plyn  1-6/2018  27,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822350
111800067 Koh - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822374
111800066 Koh - plyn  1-6/2018  28,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822328
111800065 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822324
111800064 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822432
111800063 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822354
111800062 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822266
111800061 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822400
111800060 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822341
111800059 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822409
111800058 Koh - plyn  1-6/2018  29,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822369
111800057 Koh - plyn  1-6/2018  30,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822083
111800056 Koh - plyn  1-6/2018  31,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822308
111800055 Koh - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822370
111800054 Koh - plyn  1-6/2018  32,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822373
111800053 Koh - plyn  1-6/2018  33,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822292
111800052 Koh - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822365
111800051 Koh - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822401
111800050 Koh - plyn  1-6/2018  34,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822077
111800049 Koh - plyn  1-6/2018  36,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822078
111800048 Koh - plyn  1-6/2018  41,00     18.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822327
111800046 SPIN-systémové práce nad rámec zmluvy  306,00     18.1.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218010779
111800045 SPIN-systémová podpora 1-6/2018  970,98 SPIN 2-1-2015-012   18.1.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218010510
111800044 PHM 1/2018 BA648 PC  185,28 62/2008   18.1.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038350500
111800180 Čme - plyn  1-6/2018  26,00     19.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7145822252
111800179 Jan -plyn opravná.fa 1-12/2016 - 8,47     19.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417928019
111800047 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 3 069,49   10/EKOR/20187/REKOR 19.1.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770183380
111800184 Bankové potvrdenie pre audit k 31.12.2017  60,00     22.1.2018 31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina 7180600019
111800182 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 699,73   12/EKOR/2018/REKOR 22.1.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770189008
111800181 Pod - inzercia - propagácia budovy za obdobie 20.1.- 19.4.2018  241,74   16/KAGR/2018/VO OBCHO 22.1.2018 35948493 Porter, s.r.o. Pluhová 42 83103 Bratislava 51180041
111800185 Čme - oprava dverí, zámočnícke práce  417,12 ZOD 5/2016 9/EKOR/2018/VOINVE 23.1.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018004
111800004 Hviezd.n.(Paulínyho)-nájomné za pozemok na r.2018  13,27     23.1.2018 603147 Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré mesto Vajanského nábrežie č. 3 814 21 Bratislava 49/2011
111800187 Bankové potvrdenie pre audit k 31.12.2017  80,00     25.1.2018 00686930 Tatra Banka, a.s. Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 2BD/220118/026
111800186 Jan - plyn  1-6/2018  25,00     25.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7106233827
721800006 BN - oprava dažď.zvodu  122,40 ZOD/15/2016 524/EKOR/2017/VOSBNP 26.1.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018003
111800188 Čme - oprava dažďových zvodov  421,00 ZOD/15/2016 526/EKOR/2017/VOSBNP 26.1.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018005
111800192 Pal29 - oprava osvetlenia vlajok  80,40 7/2016 6EKOR/2018/VOSBNP 29.1.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18001
111800191 Koh-upratovacie práce   1,02 OST/77/16 577/EKOR/2017/VSTRED 29.1.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000023
111800190 Pod - plyn vyuct. 1-12/2017 byt č.3  183,79     29.1.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417931558
111800189 Pal31 - seminár  78,00   18/EKOR/2018/REKOR 29.1.2018 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 180100292
711800007 Gem - teplo 2/2018 1 750,00     30.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682340
111800193 Koh - dodávka tepla 2/2018 4 700,00     30.1.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682322
721800008 BN- dodanie a inštal. DO  82,55     31.1.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180085
711800008 Ge -upratovanie 1/2018  301,74     31.1.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800008
111800198 CHASTIA-systémová podpora a aktualizácia SW  5 331,74 04/2008-SSDZ   31.1.2018 36490911 Chastia s.r.o. Košická 3646/68 05801 Poprad 20180023
111800197 Čme- oprava garáž.brán  188,47     31.1.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180084
111800196 Čme- dodanie a inštal.DO  497,68     31.1.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180083
111800195 Pal31 - jazykový preklad dokumentu   86,40     31.1.2018 45235465 Language Arts, s.r.o. Panská 245/13 81101 Bratislava 180015
111800194 Koh- sťahovacie práce   400,00 ZOD/25/2013 14/EKOR/2018/VSTRED 31.1.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 2/2018
81800001 Pal31-- Firewall Microtik s inštaláciou  600,00 - 15/EKOR/2018/VOINVE 1.2.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18001
721800007 BN - poplatok za správu  2/2018  381,60     1.2.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800010
711800009 Ge -poplatok za správu 2/2018  167,44     1.2.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800009
111800200 PHM 1/2018 BA648 PC  634,08 62/2008   1.2.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038352461
111800199 Technická podpora IT služby - 1/2018 1 968,00 OST/80/2017   1.2.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18002
721800009 BN - upratovanie 1/2018  150,00 1/2014 dodatok   2.2.2018 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2018001
711800010 Gemer- revízie výťahov 1/2018  52,03     2.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18019
111800211 Hum - odmena znalecký posudok -prevod nehnutelnosti 1 479,80 56/2014 21/EKOR/2018/VOINVE  2.2.2018 11634146 Ing. Miloslav Ilavský, PhD. Lazaretská 2399/13 81108 Bratislava-Staré Mesto 2181008
111800210 Pod - plyn 1-6/2018 byt č.3  231,00     2.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7278984417
111800209 Doh - plyn  1-6/2018  331,00     2.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7278984465
111800208 Pal31-UPC Direct Medium 2/2018  11,41     2.2.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64721034
111800207 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 2/2018  100,13 23/2013   2.2.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201802006
111800206 Gros- revízie výťahov 1/2018  61,20 ZoD/8/2015   2.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18020
111800205 Čme- revízia výťahov 1/2018 1 410,00 ZoD/8/2014 37/EKOR/2018/VOSBNP 2.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18018
111800204 Goraz-záhradnícke práce 1/2018  504,00 OST/73/2016   2.2.2018 32076711 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-1-18/01
111800203 Janč- KTV 2/2018 refa  10,90     2.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129032414
111800202 Čme-KTV 2/2018 KP  86,80     2.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128990589
111800201 Koh-KTV 2/2018 refakt.  39,20     2.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 128959665
721800013 B.Němcovej- oprava osvetlenia  151,80   401/EKOR/2017/VOSBNP 5.2.2018 32147805 KELEMEN Gejza H.Meličkovej 14 84001 Bratislava 03/2018
721800012 BN-zimná údržba 1/2018  219,22 ZoD BN/1/2015   5.2.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18075
721800011 BN-zimná údržba 12/2017  219,22 ZoD BN/1/2015   5.2.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18076
721800010 B.Němcovej- prenájom rohoží 1.1.-.28.1.2018  45,22     5.2.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1801854
711800012 Prenájom rohoží 1.1.-.28.1.2018  11,16     5.2.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1801330
711800011 GE - zimná údržba 1/2018  209,09     5.2.2018 45715718 MT Service, s.r.o. Pluhová 49 832 54 Bratislava S2018008
111800221 Gro - strážna služba 1/2018 vyjazd   21,60 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180069
111800220 Pod - strážna služba 1/2018 vyjazd   21,24 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180068
111800219 Gros - strážna služba 1/2018  84,00 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180064
111800218 Gros - strážna služba 1/2018 1 889,04 OST/68/2016   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180063
111800217 Udol-  strážna služba 1/2018  168,00 OST/14/2014   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180062
111800216 Pal29 - strážna služba 1/2018 6 970,13 OST/14/2014   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180061
111800215 Pal31 - strážna služba 1/2018 1 498,46 OST/14/2014   5.2.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180060
111800214 Som-odstran. zavad z prehl. MaR 1 248,00   574/EKOR/2017/VOSBNP 5.2.2018 31336230 GASENERG spol. s.r.o. Račianska 71 83259 Bratislava 112018
111800213 UDOL-internetové pripojenie 2/2018  120,00 OST/62/2015   5.2.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180210
721800014 BN-zimná údržba 11/2017  93,95 ZoD BN/1/2015   6.2.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18086
111800222 Poskyt.práv.poradenstva - 1/2018 2 040,00 OST/68/2015   6.2.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 008/2018
721800015 B.Němcovej-telefóny (výťah) 1/2018  14,00     7.2.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8202000137
111800232 Udo - dodanie a montáž klimy výmena 8 961,00 22/2017 561/EKOR/2017/VOINVE 7.2.2018 46478418 AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava 2018005
111800231 Udo - drobné stolár. práce 4 227,60 ZOD 9/2017 559/EKOR/2017/VOINVE 7.2.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180001
111800230 Hol - PO   421,20     7.2.2018 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 41012018
111800229 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 1/2018 2 280,00 OST/6/2013   7.2.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0032018
111800228 Pal31 - vodné 1/2018  62,41     7.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184033985
111800227 Pal29 - vodné 1/2018  332,12     7.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184034016
111800226 Mud - oprava strechy  510,70 ZOD/15/2016 30/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018011
111800225 Fer - oprava  strechy  125,01 ZOD/15/2016 18/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018010
111800224 Koh - oprava plochej strechy  154,40 ZOD/15/2016 31/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018009
111800223 Čme - monitoring potrubia  414,00 ZOD/15/2016 32/EKOR/2018/VOSBNP 7.2.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018008
111800390 Koh- EE 1-2/2018 SP  222,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011556
111800389 Koh- EE 1-2/2018 SP  213,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011553
111800388 Koh- EE 1-2/2018 SP  187,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011552
111800387 Koh- EE 1-2/2018 SP  183,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011555
111800386 Koh- EE 1-2/2018 SP  170,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011554
111800385 Koh- EE 1-2/2018   144,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011548
111800384 Koh- EE 1-2/2018   133,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011495
111800383 Koh- EE 1-2/2018   97,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011493
111800382 Koh- EE 1-2/2018   95,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011507
111800381 Koh- EE 1-2/2018   93,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011641
111800380 Koh- EE 1-2/2018   88,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011541
111800379 Koh- EE 1-2/2018   84,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011491
111800378 Koh- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011520
111800377 Koh- EE 1-2/2018   75,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011509
111800376 Koh- EE 1-2/2018   73,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011542
111800375 Koh- EE 1-2/2018   73,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011683
111800374 Koh- EE 1-2/2018   71,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011489
111800373 Koh- EE 1-2/2018   71,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011533
111800372 Koh- EE 1-2/2018   71,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011550
111800371 Koh- EE 1-2/2018   70,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011492
111800370 Koh- EE 1-2/2018   69,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011515
111800369 Koh- EE 1-2/2018   67,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011530
111800368 Koh- EE 1-2/2018   65,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011518
111800367 Koh- EE 1-2/2018   63,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011505
111800366 Koh- EE 1-2/2018   63,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011532
111800365 Koh- EE 1-2/2018   62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011482
111800364 Koh- EE 1-2/2018   62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011544
111800363 Koh- EE 1-2/2018   61,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011500
111800362 Koh- EE 1-2/2018   61,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011522
111800361 Koh- EE 1-2/2018   60,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011486
111800360 Koh- EE 1-2/2018   60,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011498
111800359 Koh- EE 1-2/2018   59,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011485
111800358 Koh- EE 1-2/2018   59,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011524
111800357 Koh- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011483
111800356 Koh- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011539
111800355 Koh- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011499
111800354 Koh- EE 1-2/2018   57,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011538
111800353 Koh- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011510
111800352 Koh- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011543
111800351 Koh- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011535
111800350 Koh- EE 1-2/2018   55,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011529
111800349 Koh- EE 1-2/2018   55,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011549
111800348 Koh- EE 1-2/2018   53,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011523
111800347 Koh- EE 1-2/2018   53,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011547
111800346 Koh- EE 1-2/2018   53,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011546
111800345 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011490
111800344 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011551
111800343 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011508
111800342 Koh- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011506
111800341 Koh- EE 1-2/2018   51,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011488
111800340 Koh- EE 1-2/2018   51,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011531
111800339 Koh- EE 1-2/2018   51,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011527
111800338 Koh- EE 1-2/2018   50,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011517
111800337 Koh- EE 1-2/2018   49,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011545
111800336 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011487
111800335 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011512
111800334 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011684
111800333 Koh- EE 1-2/2018   48,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011534
111800332 Koh- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011496
111800331 Koh- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011516
111800330 Koh- EE 1-2/2018   46,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011484
111800329 Koh- EE 1-2/2018   46,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011528
111800328 Koh- EE 1-2/2018   46,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011537
111800327 Koh- EE 1-2/2018   45,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011504
111800326 Koh- EE 1-2/2018   45,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011536
111800325 Koh- EE 1-2/2018   44,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011511
111800324 Koh- EE 1-2/2018   44,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011521
111800323 Koh- EE 1-2/2018   42,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011514
111800322 Koh- EE 1-2/2018   41,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011497
111800321 Koh- EE 1-2/2018   40,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011525
111800320 Koh- EE 1-2/2018   40,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011540
111800319 Koh- EE 1-2/2018   39,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011501
111800318 Koh- EE 1-2/2018   39,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011526
111800317 Koh- EE 1-2/2018   38,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011513
111800316 Koh- EE 1-2/2018   38,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011693
111800315 Koh- EE 1-2/2018   37,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011494
111800314 Koh- EE 1-2/2018   23,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011519
111800313 Čme- EE 1-2/2018   22,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011445
111800312 Čme- EE 1-2/2018   35,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011463
111800311 Čme- EE 1-2/2018   38,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011446
111800310 Čme- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011475
111800309 Čme- EE 1-2/2018   47,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011476
111800308 Čme- EE 1-2/2018   50,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011452
111800307 Čme- EE 1-2/2018   52,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011459
111800306 Čme- EE 1-2/2018   56,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011442
111800305 Čme- EE 1-2/2018  volny  57,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011433
111800304 Čme- EE 1-2/2018   58,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011471
111800303 Čme- EE 1-2/2018   62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011474
111800302 Čme- EE 1-2/2018 dielna  62,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011481
111800301 Čme- EE 1-2/2018   68,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011451
111800300 Čme- EE 1-2/2018   70,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011465
111800299 Čme- EE 1-2/2018 gar  72,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011479
111800298 Čme- EE 1-2/2018   75,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011469
111800297 Čme- EE 1-2/2018   75,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011634
111800296 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011462
111800295 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011441
111800294 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011430
111800293 Čme- EE 1-2/2018   77,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011457
111800292 Čme- EE 1-2/2018   78,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011467
111800291 Čme- EE 1-2/2018 SP  80,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011477
111800290 Čme- EE 1-2/2018   83,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011454
111800289 Čme- EE 1-2/2018   84,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011460
111800288 Čme- EE 1-2/2018   85,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011456
111800287 Čme- EE 1-2/2018   86,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011472
111800286 Čme- EE 1-2/2018   87,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011444
111800285 Čme- EE 1-2/2018   91,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011440
111800284 Čme- EE 1-2/2018   95,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011439
111800283 Čme- EE 1-2/2018   96,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011470
111800282 Čme- EE 1-2/2018   97,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011435
111800281 Čme- EE 1-2/2018   99,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011447
111800280 Čme- EE 1-2/2018   99,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011579
111800279 Čme- EE 1-2/2018   100,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011461
111800278 Čme- EE 1-2/2018   100,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011455
111800277 Čme- EE 1-2/2018   100,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011443
111800276 Čme- EE 1-2/2018   102,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011438
111800275 Čme- EE 1-2/2018   104,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011468
111800274 Čme- EE 1-2/2018   106,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011453
111800273 Čme- EE 1-2/2018   109,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011436
111800272 Čme- EE 1-2/2018   113,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011450
111800271 Čme- EE 1-2/2018 gar  114,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011480
111800270 Čme- EE 1-2/2018   114,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011432
111800269 Čme- EE 1-2/2018   115,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011431
111800268 Čme- EE 1-2/2018   115,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011458
111800267 Čme- EE 1-2/2018   122,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011437
111800266 Čme- EE 1-2/2018   123,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011464
111800265 Čme- EE 1-2/2018   124,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011466
111800264 Čme- EE 1-2/2018   128,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011448
111800263 Čme- EE 1-2/2018   142,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011473
111800262 Čme- EE 1-2/2018   144,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011434
111800261 Čme- EE 1-2/2018   245,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011449
111800260 Udo- EE 1-2/2018 SP  237,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011564
111800259 Udo- EE 1-2/2018  107,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011563
111800258 Udo- EE 1-2/2018  208,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011562
111800257 Udo- EE 1-2/2018  280,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011561
111800256 Udo- EE 1-2/2018 volny  332,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011560
111800255 Jan- EE 1-2/2018 volny  61,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011577
111800254 Jan- EE 1-2/2018  110,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011569
111800253 Jan- EE 1-2/2018  108,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011571
111800252 Jan- EE 1-2/2018 SP  115,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011578
111800251 Jan- EE 1-2/2018  117,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011570
111800250 Jan- EE 1-2/2018  121,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011566
111800249 Jan- EE 1-2/2018  122,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011573
111800248 Jan- EE 1-2/2018  122,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011574
111800247 Jan- EE 1-2/2018 volny  124,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011567
111800246 Jan- EE 1-2/2018  125,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011568
111800245 Jan- EE 1-2/2018  126,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011572
111800244 Jan- EE 1-2/2018  138,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011565
111800243 Jan- EE 1-2/2018  192,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011575
111800242 Jan- EE 1-2/2018  210,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011576
111800241 Doh- EE 1-2/2018  303,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011558
111800240 Doh- EE 1-2/2018  173,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011559
111800239 Pod. - EE 1-2/2018 byt 5  191,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011557
111800238 Gro- EE 1-2/2018 3 447,00     8.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7439011478
111800237 Gro - renovácia časti 6.NP 8 707,57 38/2015 581/EKOR/2017/VOINVE 8.2.2018 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF180009
111800236 Udol-vodné 1.1. - 20.1.2018  342,82     8.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184020471
111800235 Pal31-internetové pripojenie 3/2018  398,33     8.2.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318005739
111800234 Gros - Garantlink W 2/2018  84,00 OST/28/2015   8.2.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101802181
111800233 Pod-upratovacie práce   0,88 OST/77/16 7/EKOR/2018/VSTRED 8.2.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000035
721800018 BN -údržba výťahu 1/2018  133,72 Z1-145-12   9.2.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18001299
721800017 BN - EE - 1/2018 vyuct. - 57,11     9.2.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811027406
721800016 B.Němcovej-stočné  1.1.-19.1.2018  220,67     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181001491
111800403 Pod - zrážky 1/2018  68,57     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181003563
111800402 Pal31 - zrážky 1/2018  166,99     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181003562
111800401 Koh 8- vodné 1.1.-23.1.2018  49,04     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181001490
111800400 Hum- zrážky 1.1.-19.1.2018  108,59     9.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181001492
111800399 HUM - plyn 1/2018 1 982,29 Z201528835   9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935609
111800398 Gro - plyn  1/2018 2 373,91     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935608
111800397 Pod - plyn  1/2018 kotolna 1 275,01     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935607
111800396 Pal29B - plyn 1/2018 1 999,45     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935606
111800395 Pal29A - plyn 1/2018 2 084,68     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935605
111800394 Pal31 - plyn 1/2017 1 389,20     9.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417935604
111800393 Pal31- služby energet.poradenstva 1/2018 1 440,00     9.2.2018 44286902 Global Facility, s.r.o. Račianska 153 831 54 Bratislava 201801023
111800392 Čme-KTV 2/2018  refakt.  24,90     9.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129319583
111800391 Podj-KTV 2/2018 byt 5 refa  53,79     9.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129352786
721800019 BN - EE - 3/2018  158,00     12.2.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258037080
711800014 Gem - teplo 1/2018 vyuct. - 341,76     12.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000190347
711800013 Ge - zámočnícke práce  24,00   22/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018037
111800414 Koh - maľovanie   174,70 35/2015 43/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0418
111800413 Koh - maľovanie   286,80 35/2015 44/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0518
111800412 Pal29 - oprava klímy FDP 2 080,50 22/2017 34/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 46478418 AKAVA Group s.r.o. Hraničná 18 82105 Bratislava 2018007
111800411 Koh - dodávka tepla  1/2018 vyuct. - 407,68     12.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000190346
111800410 Jan -plyn vyuct.fa 1/2018 8 230,36     12.2.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7422281886
111800409 Pal29 - oprava klimy Berlin Chemie 1 178,64 32/2015 26/EKOR/2018/VOSBNP 12.2.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180014
111800408 Pal29- naprogram.vstupnej karty Berlin Chemie  33,12 1/2016 49/EKOR/2018/VOSBNP 12.2.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000099
111800407 Koh - zámočnícke práce  60,00 ZOD 1/2018 27/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018043
111800406 Čme - maľovanie   629,80 35/2015 39/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0318
111800405 Jan - maľovanie   854,20 35/2015 45/EKOR/2018/VOINVE 12.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0218
111800404 Goraz- dobropis záhradnícke práce - 300,00 OST/73/2016 582/EKOR/2017/VOSBNP 12.2.2018 32076711 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 12-02-18/01
111800416 Koh - drobné stolár. práce  725,40 ZOD 9/2017 28/EKOR/2018/VOINVE 13.2.2018 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20180002
111800415 Jan - oprava potrubia  342,00 56/2014 568/EKOR/2017/REKOR 13.2.2018 44549318 TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28 851 04 Bratislava 2018038
111800419 Udo -  oprava el.rúry  57,60 OST/40/2017 38/EKOR/2018/VSTRED 14.2.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180065
111800418 Koh -  oprava umývačky riadu  28,80 OST/40/2017 33/EKOR/2018/VSTRED 14.2.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180064
111800417 Pal29A-upratovacie práce 1/2018 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   14.2.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000095
111800212 Gro -  dod. a montáž kuchynskej linky výmena KVOP 2 567,90   578/EKOR/2017/VOINVE 14.2.2018 46831282 Distillchem, s. r. o. 202 023 56 Makov 201801
721800020 BN - pokládka dlažby  49,80     15.2.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800011
711800015 Gem- vodné 1.1.-22.1.2018  530,50     15.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181005312
111800430 Pod - vodné 1/2018  49,04     15.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184054612
111800429 Koh 2-10- vodné 1/2018  66,88     15.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181005311
111800428 Jan- EE 1/2018 garáže   96,43     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520522
111800427 Jan- EE 1/2018 kotolna  306,65     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520521
111800426 Čme8 - EE 1/2018 kotolna  266,45     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520518
111800425 Čme8 - EE 1/2018 SP  107,74     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520520
111800424 Pod. - EE 1/2018  366,80     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520517
111800423 Udol- EE 1/2018  98,99     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520516
111800422 Gro- EE 1/2018  33,11     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520515
111800421 Pal.29-EE 1/2018 7 721,08     15.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520514
111800420 Pal29 - chladnička kombi FDP  420,34 OST/7/2018 51/EKOR/2018/VOSBNP 15.2.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180061
711800016 Gemer-ročné poistenie objektu 1.3.2018-28.2.2019  429,17     16.2.2018 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 81574 Bratislava 511044714
111800438 Čme - maľovanie   944,00 35/2015 61/EKOR/2018/VOINVE 16.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0718
111800437 Pal6 - maľovanie   483,40 35/2015 53/EKOR/2018/VOINVE 16.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0618
111800436 PHM 2/2018 BA648 PC  324,31 62/2008   16.2.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038354570
111800435 Čme4 - EE 1/2018 SP  119,34     16.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520519
111800434 Hum- EE 1/2018  430,44     16.2.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293520523
111800433 Hum - odhad hodnoty nehnuteľnosti 1 440,00   13/EKOR/2018/REKOR 16.2.2018 36669504 Jones Lang LaSalle s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava 2018JLL081
111800432 Gros- vodné 1/2018  163,50     16.2.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181005313
111800431 Koh-KTV 2/2018 refakt.  61,80     16.2.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129449748
111800440 Pal.31 - mobily 1/2018  514,18     20.2.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2428921873
111800439 Pal.31 - pevné linky 1/2018  145,61     20.2.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2428884705
111800183 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR 2/2018  296,40 7/2016 66/EKOR/2018/VOSBNP 20.2.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000136
81800002 Pal29 - vypracovanie projekt.dokumentácie 21 170,76 -   21.2.2018 44179812 ARQITEQ Donnerova 84105 Bratislava 01/2018
111800443 Pal6 - byt 7 chladnička  1 029,08 OST/7/2018 56/EKOR/2018/VOSBNP 21.2.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180076
111800442 Pal29-zimná údržba 1/2018 1 801,63     21.2.2018 48004421 MODIFIN Facility s. r. o. Domkárska 12 821 05 Bratislava 2018003301
111800441 Pal29 - oprava videovrátnika a osvetlenia v garáži  198,60 7/2016 25EKOR/2018/VOSBNP 21.2.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18004
711800017 Gemer- oprava výťahu   86,65     22.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18043
111800447 Mud- oprava vodnej časti kotla  244,23 26/2017 23/EKOR/2018/VOSBNP 22.2.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180032
111800446 Čme - prehliadka plyn.kotla  56,00     22.2.2018 45432104 P.M. servis, spol. s.r.o. Lotyšská 46 82106 Bratislava 20180031
111800445 Pal31 - oprava potrubia v garážach  757,39   35/EKOR/2018/REKOR 22.2.2018 44549318 TZB Technológie, s. r. o. A. Gwerkovej 28 851 04 Bratislava 2018042
111800444 Pal29 - oprava chladiacich zar. 1 900,40 32/2015 40/EKOR/2018/VOSBNP 22.2.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180016
711800019 Gemer-odvoz odpadu 1.Q/2018  431,34     23.2.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009013
711800018 Gem - teplo  vyuct. 2017  74,58     23.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000191155
111800453 Pal29-odvoz odpadu 1.Q/2018  647,01     23.2.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009014
111800452 Čme-odvoz odpadu 1.Q/2018 4 908,66     23.2.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009015
111800451 Koh - dodávka tepla  vyuct.2017 - 74,57     23.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000191154
111800450 Koh - oprava elektroinštalácie  59,40 7/2016 29/EKOR/2018/VOSBNP 23.2.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18006
111800449 Koh-orez stromov  720,00 OST/73/2016 42/EKOR/2018/VOSBNP 23.2.2018 32076711 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 19-02-18/01
111800448 Doh -  chladnička  AEG 1 783,79 OST/7/2018 62/EKOR/2018/VOSBNP 23.2.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180083
111800459 Pal31 - BL-550LZ výmena olejov a filtrov  215,14     26.2.2018 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1800101945
111800458 Čme- sťahovacie práce   231,00 ZOD/25/2013 41/EKOR/2018/VSTRED 26.2.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 4/2018
111800457 Gro- sťahovacie práce UNDP  127,50 ZOD/25/2013 50/EKOR/2018/VSTRED 26.2.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 5/2018
111800456 Pal29 - oprava chladiacich zar.USŽZ  95,20 32/2015 55/EKOR/2018/VOSBNP 26.2.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180018
111800455 Mud- maľovanie   373,90 35/2015 52/EKOR/2018/VOINVE 26.2.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0818
111800454 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 574,99   64/EKOR/2018/REKOR 26.2.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770194778
711800020 Gem - teplo 3/2018 1 530,00     28.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682340
111800463 Udo- oprava výťahu  832,60 ZoD/8/2015 68/EKOR/2018/VO SBNP 28.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18060
111800462 Pal6- oprava výťahu  255,00 ZoD/8/2015 67/EKOR/2018/VO SBNP 28.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18059
111800461 Koh8- oprava výťahu  448,40 ZoD/8/2015 69/EKOR/2018/VO SBNP 28.2.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18058
111800460 Koh - dodávka tepla 3/2018 4 460,00     28.2.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682322
721800023 BN - pokládka dlažby 1.posch.  70,20     1.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800014
721800022 BN - údržbárske práce  29,40     1.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800015
721800021 BN - poplatok za správu  3/2018  381,60     1.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800023
711800021 Ge -poplatok za správu 3/2018  167,44     1.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800022
111800465 Pal31 - vzdel.program Facility Managemnet  480,00   63/EKOR/2018/REKOR 1.3.2018 00397687 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0101/0003/18
111800464 Jan - odvoz odpadu z demolácií a stavieb  177,60 10/2014   1.3.2018 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 181400107
711800023 GE - zimná údržba 2/2018  209,09     2.3.2018 45715718 MT Service, s.r.o. Pluhová 49 832 54 Bratislava S2018098
711800022 Gemer- revízie výťahov 2/2018  52,03     2.3.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18051
111800477 Jan-vodné 1.1-10.2.2018  722,20     2.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181013989
111800476 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 2/2018 2 280,00 OST/6/2013   2.3.2018 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0092018
111800475 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 3/2018  100,13 23/2013   2.3.2018 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201803006
111800474 Mud- oprava výťahu 1 432,60 ZoD/8/2015 67/EKOR/2018/VO SBNP 2.3.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18062
111800473 Gros- revízie výťahov 2/2018  61,20 ZoD/8/2015   2.3.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18052
111800472 Čme- revízia výťahov 2/2018 1 410,00 ZoD/8/2014 91/EKOR/2018/VOSBNP 2.3.2018 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 18050
111800471 Goraz-záhradnícke práce 2/2018  504,00 OST/73/2016   2.3.2018 32076711 Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 28-02-18/02
111800470 Koh-KTV 3/2018 refakt.  39,20     2.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129792143
111800469 Čme-KTV 3/2018 KP  86,80     2.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129823052
111800468 Čme-KTV 3-5/2018  95,70     2.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129823054
111800467 Janč- KTV 3/2018 refa  10,90     2.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 129864852
111800466 PHM 2/2018 BA648 PC  577,64 62/2008   2.3.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038356575
721800025 B.Němcovej-stočné  20.1.-19.2.2018  477,00     5.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181018163
721800024 B.Němcovej- prenájom rohoží 29.1.-25.2.2018  45,22     5.3.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1810309
711800024 Prenájom rohoží 29.1.-25.2.2018  16,03     5.3.2018 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1809795
111800488 UDOL-internetové pripojenie 3/2018  120,00 OST/62/2015   5.3.2018 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10180374
111800487 Pal31-UPC Direct Medium 3/2018  11,41     5.3.2018 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64799614
111800486 Hum- zrážky 20.1.-19.2.2018  269,78     5.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181018164
111800485 Čme - stočné 1/2018 1 624,94     5.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181018162
111800484 Pal31 - seminár  78,00   74/EKOR/2018/REKOR 5.3.2018 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18 84106 Bratislava 180100806
111800483 Gro-upratovacie práce po rekonštr. - UNDP, KVOP  4,51 Z201648149,OST/77/16 36/EKOR/2018/VSTRED 5.3.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000141
111800482 Gros - strážna služba 2/2018  84,00 OST/68/2016   5.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180139
111800481 Gros - strážna služba 2/2018 1 703,16 OST/68/2016   5.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180138
111800480 Udol-  strážna služba 2/2018  168,00 OST/14/2014   5.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180137
111800479 Pal29 - strážna služba 2/2018 6 311,71 OST/14/2014   5.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180136
111800478 Pal31 - strážna služba 2/2018 1 362,24 OST/14/2014   5.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180135
111800489 Pal31 - tonery HPC... 4 320,00     6.3.2018 35891866 CLEAN TONERY, s.r.o. Za Hradbami 27 902 01 Pezinok 39001338
81800003 Udo - stavebné práce 23 619,62 38/2015 560/EKOR/2018/VOINVE 7.3.2018 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF180023
721800026 B.Němcovej-telefóny (výťah) 2/2018  14,00     7.3.2018 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 8203971411
711800025 Ge -upratovanie 2/2018  301,74     7.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800024
111800494 Udo - maľovanie  1 467,00 35/2015 563/EKOR/2017/VOINVE 7.3.2018 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 0918
111800493 Pod - zrážky 2/2018  61,93     7.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181020410
111800492 Pal31 - zrážky 2/2018  150,41     7.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181020409
111800491 Pal.31 - mobily 2/2018  519,87     7.3.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2433369600
111800490 Pal.31 - pevné linky 2/2018  148,36     7.3.2018 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 2 2433333561
721800029 BN -údržba výťahu 2/2018  133,72 Z1-145-12   8.3.2018 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF18001687
721800028 BN - EE - 4/2018  131,00     8.3.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 258080164
721800027 BN - EE - 2/2018 vyuct. - 194,27     8.3.2018 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2811049064
111800496 Poskyt.práv.poradenstva - 2/2018 2 040,00 OST/68/2015   8.3.2018 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 017/2018
111800495 Hol - PO   421,20     8.3.2018 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 65022018
711800027 Gemer-elektr.vyúčt.fa 1.1.-15.2.2018 - 65,06     9.3.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7131212180
711800026 Gemer-elektr.vyúčt.fa 1.1.-15.2.2018 - 64,81     9.3.2018 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7131212179
111800506 Janč-spracovanie podkladov a výpočet výšky poplatkov za znečistenie ovzdušia  240,00   20/EKOR/2017/VOSBNP 9.3.2018 44362048 EES, s.r.o. Vavilovova 8 85101 Bratislava 94/2018
111800505 Podj-KTV 3/2018 byt 5 refa  53,79     9.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130185079
111800504 Čme-KTV 3/2018  refakt.  24,90     9.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130151832
111800503 Jan-výmena vodomeru v kotolni  134,42   19/EKOR/2018/VOSBNP 9.3.2018 36722626 BMS servis s.r.o. Trnavská 29 Bernolákovo FVS180026
111800502 Pal31-internetové pripojenie 4/2018  398,33     9.3.2018 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4318013870
111800501 Gros - Garantlink W 3/2018  84,00 OST/28/2015   9.3.2018 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101805910
111800500 Jan -plyn vyuct.fa 2/2018 8 644,96     9.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7421290501
111800499 Čme -  oprava pračky  28,80 OST/40/2017 78/EKOR/2018/VSTRED 9.3.2018 50426737 ELEKTROHELP s. r. o. Farskeho 14 85101 Bratislava 20180091
111800498 Pal31 - vzdel.program Facility Managemnet  480,00   63/EKOR/2018/REKOR 9.3.2018 00397687 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 0101/0015/18
111800497 Pal31 - kancelárske potreby  838,80     9.3.2018 36880574 Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 91101 Trenčín 1800441
721800030 B.Němcovej-odvoz odpadu 1.Q/2018  862,68     11.3.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3418009016
711800028 Gem - teplo 2/2018 vyuct.  119,68     12.3.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000192567
111800521 Pal31 -plyn  2/2018 1 432,37     12.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7421290501
111800516 Členský príspevok za 1.štvrťrok 2018  100,00     12.3.2018 31792332 Nár. asociácia real.kanc. Slovenska Čelakovského 11 81103 Bratislava 1800125
111800515 HUM - plyn 2/2018 2 033,77 Z201528835   12.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417944850
111800514 Gro - plyn  2/2018 2 644,40     12.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417944849
111800513 Pod - plyn 2/2018 1 234,15     12.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417944848
111800512 Pal29B - plyn 2/2018 1 883,99     12.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417944847
111800511 Pal29A - plyn 2/2018 2 042,77     12.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7417944846
111800510 Koh - dodávka tepla  2/2018 vyuct.  501,46     12.3.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000192566
111800508 Gro - strážna služba 2/2018 vyjazd   21,60 OST/68/2016   12.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180144
111800507 Pod - strážna služba 2/2018 vyjazd   63,72 OST/68/2016   12.3.2018 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20180143
111800533 Pal31 - výmena 4ks diskov 1 536,00   70/KAGR/2018/VOSBNP 13.3.2018 45400717 AB-TECH s.r.o. Trstínská 28 90081 Šenkvice FV-89/2018
111800520 Pal29 - upratovacie práce Wine & Wein  1,50 OST/77/16 95/EKOR/2018/VSTRED 13.3.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000203
111800519 Jan - upratovacie práce   1,80 OST/77/16 87/EKOR/2018/VSTRED 13.3.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000202
111800518 Čme-upratovacie práce   2,60 OST/77/16 88/EKOR/2018/VSTRED 13.3.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000201
111800517 Pal29A-upratovacie práce 2/2018 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   13.3.2018 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3118000200
711800029 GE - hydraul.regulacia cirkulácie TUV 2 221,54 ZoD2009201701   14.3.2018 35790091 MODACO s.r.o. Vidlicová 16 83101 Bratislava 180100156
111800543 Hum- EE 2/2018  585,25     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531843
111800542 Jan- EE 2/2018 garáže   89,95     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531842
111800541 Jan- EE 2/2018 kotolna  289,79     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531841
111800540 Čme8 - EE 2/2018 SP  101,14     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531840
111800539 Čme4 - EE 2/2018 SP  109,61     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531839
111800538 Čme8 - EE 2/2018 kotolna  252,29     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531838
111800537 Pod. - EE 2/2018  295,51     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531837
111800536 Udol- EE 2/2018  109,70     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531836
111800535 Gro- EE 2/2018  31,85     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531835
111800534 Pal.29-EE 2/2018 7 439,08     14.3.2018 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293531834
111800532 Čme - oprava vchod.dverí  178,76 ZOD 1/2018 93/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018122
111800531 Koh - oprava vchod.dverí  210,00 ZOD 1/2018 92/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018121
111800530 Pal29 - oprava zámku WC EK  363,48 ZOD 1/2018 85/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018120
111800529 Pod - oprava zámku  297,12 ZOD 1/2018 84/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018119
111800528 Pal29 - oprava žalúzií FDP  596,00 ZOD 1/2018 83/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018118
111800527 Gro - oprava dverí KVOP  21,67 ZOD 1/2018 82/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018117
111800526 Čme - oprava rolety 2p2, 2/2/5  136,54 ZOD 1/2018 73/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018116
111800525 Čme - oprava rolety  152,66 ZOD 1/2018 72/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018115
111800524 Čme - oprava rolety 4p2, 6p1, 6/2/6  298,80 ZOD 1/2018 60/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018114
111800523 Čme - oprava dverí, zámočnícke práce  255,68 ZOD 1/2018 57/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018113
111800522 Hl.nam - oprava okien  627,56 ZOD 1/2018 54/EKOR/2018/VOINVE 14.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018112
111800509 Koh - montáž armatúry pre regulaciu TUV  410,00 ZoD2009201701 3/EKOR/2018/VOSBNP 14.3.2018 35790091 MODACO s.r.o. Vidlicová 16 83101 Bratislava 180100157
111800547 Čme- oprava garáž.brány č.28  48,94 OST 20/2017 79/EKOR/2018/VOSBNP 15.3.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180286
111800546 Koh-KTV 3/2018 refakt.  61,80     15.3.2018 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 130283133
111800545 Čme -  chladnička kombi Elektrolux  378,36 OST/7/2018 77/EKOR/2018/VOSBNP 15.3.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180120
111800544 Jan -  pracka Elektrolux  308,11 OST/7/2018 76/EKOR/2018/VOSBNP 15.3.2018 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20180121
81800004 Pal31- rackový monitor + klavesnica  480,00 - 71/EKOR/2018/VOINVE 16.3.2018 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 18006
721800032 BN - poistenie podnikateľských rizík 2.Q/2018  391,94     16.3.2018 31325416 ČSOB Poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 8004003758
721800031 BN - upratovanie 2/2018  150,00 1/2014 dodatok   16.3.2018 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2018003
111800552 Daň z nehnuteľností (daň z pozemkov) rok 2018 - 1.splátka 26 061,29     16.3.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3118008990
111800551 Gros- vodné 2/2018  310,60     16.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181022873
111800550 Koh 2-10- vodné 2/2018  267,48     16.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181021709
111800549 Koh 8- vodné 2/2018  543,88     16.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181021708
111800548 PHM 3/2018 BA648 PC  168,60 62/2008   16.3.2018 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7038358672
111800555 Pal31 -  registratúrne služby 1 800,00 OST/35/2013   19.3.2018 17469627 Ing. Michajla Kotočová Hagarova13 83151 Bratislava 180100005
111800554 Gro - obsluha kotolne 1/2018 -1 260,00     19.3.2018 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 201825
111800553 Gro - obsluha kotolne 1/2018 1 260,00     19.3.2018 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 20188
111800556 stravné lístky pre zamestnancov nominal 1,00 2 459,16   103/EKOR/2018/REKOR 20.3.2018 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770198955
711800030 Gem- stočné  23.1.-22.2.2018  748,94     21.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181025403
111800561 Pal 29Bl-poplatok za znečistenie ovzdušia 2018  32,50     21.3.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3618000081
111800560 Pal29 - vodné 2/2018  267,48     21.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181025405
111800559 Pal31 - stočné 2/2018  298,68     21.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181025404
111800558 Udol-vodné 1.1. - 19.2.2018 - 8,06     21.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181025402
111800557 Pod - oprava zámku byt č.4  28,92 ZOD 1/2018 125/EKOR/2018/VOINVE 21.3.2018 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 2018144
721800033 BN-zimná údržba 2/2018  156,59 ZoD BN/1/2015   22.3.2018 47097400 GFcleaning s.r.o. Mlynské Nivy 1 81109 Bratislava 18152
111800570 Koh-doplatok inflácie - ročné nájomné za  pozemok na rok 2018  0,34     22.3.2018 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 883056207
111800569 Čme - vyčistenie kanalizácie  97,92 ZOD/15/2016 97/EKOR/2018/VOSBNP 22.3.2018 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2018021
111800568 Gros -serv. prehliadka a kontrola EPS 1-3/2018  216,00 12/2015   22.3.2018 35692944 MP Elektronik spol. s r. o. Bohúňova 22 81104 Bratislava 181117
111800567 Udol-vodné  20.2.-19.3.2018  204,65     22.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4184131254
111800566 Jan - oprava elektroinštalácie po revízii 1 284,60 7/2016 96/EKOR/2018/VOSBNP 22.3.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18010
111800565 Koh - oprava elektroinštalácie schodiska  169,00 7/2016 89/EKOR/2018/VOSBNP 22.3.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18009
111800564 Čme - oprava elektroinštalácie  117,00 7/2016 75/EKOR/2018/VOSBNP 22.3.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18008
111800563 Pal29 - oprava osvetlenia vonk.parl.plôch  416,00 7/2016 81/EKOR/2018/VOSBNP 22.3.2018 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV18007
111800562 Gro - oprava chladiacich zar. KVOP  96,40 32/2015 98/EKOR/2018/VOSBNP 22.3.2018 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13180025
721800034 BN - pokládka dlažby   259,44     23.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800026
111800573 Pal29 - dodanie 2ks pisoárov EK  633,60 28/2016 102/EKOR/2018/VOSBNP 23.3.2018 36575411 INGEMA s.r.o. 23 073 01 Hlivištia 1186800076
111800572 Čme- oprava garáž.brány č.14  75,52 OST 20/2017 112/EKOR/2018/VOSBNP 23.3.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180340
111800571 Gor - výmena osvetlenia  LED 1 473,85   104/EKOR/2018/VOSBNP 23.3.2018 32147805 KELEMEN Gejza H.Meličkovej 14 84001 Bratislava 19/2018
711800031 Gem - opravná fa vyuct. tepla 2017 -1 251,97     26.3.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000193549
111800579 Koh - dodávka tepla   vyuct. 2017 -3 672,59     26.3.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 2000193548
111800578 Jan-vodné 11.2.-10.3.2018  595,15     26.3.2018 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 4181030474
111800577 Pal29B - plyn 2-6/2018 -Gurman  28,00     26.3.2018 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7106279961
111800576 Pal29- ročná kontrola EPS, EZS, PR  3 184,80 7/2016   26.3.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000273
111800575 Pal29- dodanie a naprogramovanie 20ks karty  119,54 1/2016   26.3.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000274
711800032 Gem - teplo 4/2018 1 190,00     27.3.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 60000525
111800585 Čme- sťahovacie práce   250,00 ZOD/25/2013 116/EKOR/2018/VSTRED 27.3.2018 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 7/2018
111800584 Pal29- oprava po revizii  756,22 1/2016 109/EKOR/2018/VOSBNP 27.3.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000312
111800583 Dohnalova-vyúčtovanie nákladov za rok 2017 1 667,22     27.3.2018 34880551 B. Holický - HERMES Trenčianska 82109 Bratislava 2 111
111800582 Dohnalova-vyúčtovanie nákladov za rok 2017 2 451,36     27.3.2018 34880551 B. Holický - HERMES Trenčianska 82109 Bratislava 2 110
111800581 Čme- služby energet.poradenstva 2/2018 1 440,00     27.3.2018 44286902 Global Facility, s.r.o. Račianska 153 831 54 Bratislava 201802032
111800580 Koh - dodávka tepla 4/2018 3 380,00     27.3.2018 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 82905 Bratislava 682322
111800574 Pal29- servis systému  31,20 1/2016   27.3.2018 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2018-91-000279
711800033 Ge -upratovanie 3/2018  301,74     28.3.2018 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131800036
111800589 Pal29-zimná údržba 2/2018 2 618,41     28.3.2018 48004421 MODIFIN Facility s. r. o. Domkárska 12 821 05 Bratislava 2018003302
111800588 Gro - obsluha kotolne 3/2018 2 520,00   100/EKOR/2018/VOSBNP 28.3.2018 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 201830
111800587 SPIN-podporné systémové práce  183,60 OST/9/2018   28.3.2018 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 218030251
111800586 Čme- oprava (výmena) DO 1ks  61,26 OST 20/2017   28.3.2018 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20180343
111800590 Pal29,31- údržba trafostanice za 1.štvrťrok 2018  226,80 8/2006   29.3.2018 17345723 Miroslav Krištofič-STRATUS Starobystrická 73 90028 Zálesie 2018008