Faktúry 7-9 2017

Evid. čís. faktúry Popis plnenia Celková suma v EUR s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia IČO Dodávateľ Adresa Externé číslo dokladu
721700083 B.Němcovej-údržba zelene 6/2017  200,00     3.7.2017 45859990 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22 90027 Bernolákovo 2017031
111701481 Pal29- naprogramovanie karty  31,20 1/2016   3.7.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-000808
111701480 Jan - oprava elektroinštalácie 1 451,10 ZOD/7/2016 282/EKOR/2017/VOINVE 3.7.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17038
111701479 Gros - strážna služba 6/2017   84,00 OST/68/2016   3.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170423
111701478 Gros - strážna služba 6/2017 1 925,41 OST/68/2016   3.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170422
111701477 Udol-  strážna služba 6/2017  168,00 OST/14/2014   3.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170421
111701476 Pal29 - strážna služba 6/2017 6 833,90 OST/14/2014   3.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170420
111701475 Pal31 - strážna služba 6/2017 1 498,46 OST/14/2014   3.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170419
111701474 Pal6-oprava chladiacich a VZT zar.  95,20 32/2015 281/EKOR/2017/VOSBNP 3.7.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170349
111701473 Prijatie peňazí do úschovy, overovanie podpisov  858,84   284/EKOR/2017/RKAGR 3.7.2017 31783350  Notársky úrad  JUDr.Tatiana Schweighoferová Nám.Martina Benku 26 81107 Bratislava 752017
111701472 Pal31-UPC Direct Medium 72017  11,41     3.7.2017 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64173480
111701471 Hol-oprava rolovacej dráhy  48,94 OST/47/2015 302/EKOT/2017/VPSBNP 3.7.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170725
111701470 Hum - dodávka a montáž bezp.fotobuniek  423,19 OST/47/2015 301/EKOR/2017/VOSBNP 3.7.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170722
111701469 Pal31 - oprava dverí-výmena radaru  258,94 OST 47/2015 303/EKOR/2017/VOSBNP 3.7.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170721
111701468 Oprava auta BL-459MO  17,50     3.7.2017 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1700107914
721700084 BN - upratovanie 6/2017  150,00 1/2014 dodatok   4.7.2017 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2017026
711700056 Gemer- revízie výťahov  52,03     4.7.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17295
111701494 výkon BOZP, PZS 6/2017  481,50     4.7.2017 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 36062017
111701493 PHM 6/2017 BA648 PC  690,60 62/2008   4.7.2017 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037372047
111701492 Gro - maľovanie  2 967,70 35/2015 316/EKOR/2017/VOINVE 4.7.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 2617
111701491 Gro - obsluha kotolne 1 260,00     4.7.2017 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 2017113
111701490 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 6/2017 2 280,00 OST/6/2013   4.7.2017 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0362017
111701489 Gros- revízie výťahov 6/2017  61,20 ZoD/8/2015   4.7.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17296
111701488 Čme- revízia výťahov 6/2017 1 410,00 ZoD/8/2014 251/EKOR/2017/VOSBNP 4.7.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17294
111701487 Pal-záhradnícke práce orez lipy  436,80 OST/73/2016   4.7.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-6-2017/09
111701486 Pal-záhradnícke práce 1Q/2017  180,00 OST/73/2016   4.7.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-6-2017/08
111701485 Čme-záhradnícke práce 1Q/2017  312,00 OST/73/2016   4.7.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-6-2017/07
111701484 Udo-záhradnícke práce 1Q/2017 - atrium vo vyúčtovaní  156,00 OST/73/2016   4.7.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-6-2017/06
111701483 Udo-záhradnícke práce 6/2017  672,00 OST/73/2016   4.7.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-6-2017/05
111701482 Goraz-záhradnícke práce 6/2017  480,00 OST/73/2016   4.7.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 30-6-2017/04
111701640 Čme - plyn 7-12/2017  11,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816772
111701639 Čme - plyn 7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816981
111701638 Čme - plyn 7-12/2017 volny  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816990
111701637 Čme - plyn 7-12/2017  22,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817033
111701636 Čme - plyn 7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817070
111701635 Čme - plyn 7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817038
111701634 Čme - plyn 7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817037
111701633 Čme - plyn 7-12/2017  25,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816964
111701632 Čme - plyn 7-12/2017  25,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816987
111701631 Čme - plyn 7-12/2017  25,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816773
111701630 Čme - plyn 7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816983
111701629 Čme - plyn 7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816963
111701628 Čme - plyn 7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816992
111701627 Čme - plyn 7-12/2017 volny  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817071
111701626 Čme - plyn 7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816767
111701625 Čme - plyn 7-12/2017  28,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816975
111701624 Čme - plyn 7-12/2017  29,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816993
111701623 Čme - plyn 7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817046
111701622 Čme - plyn 7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817072
111701621 Čme - plyn 7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816971
111701620 Čme - plyn 7-12/2017  31,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817014
111701619 Čme - plyn 7-12/2017  32,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817020
111701618 Čme - plyn 7-12/2017  32,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817066
111701617 Čme - plyn 7-12/2017  33,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817004
111701616 Čme - plyn 7-12/2017  34,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816994
111701615 Čme - plyn 7-12/2017  34,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817029
111701614 Čme - plyn 7-12/2017  34,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817093
111701613 Čme - plyn 7-12/2017  35,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816988
111701612 Čme - plyn 7-12/2017  38,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817003
111701611 Čme - plyn 7-12/2017  39,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816976
111701610 Čme - plyn 7-12/2017  40,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817017
111701609 Čme - plyn 7-12/2017  45,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816972
111701608 Čme - plyn 7-12/2017  49,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817119
111701607 Čme - plyn 7-12/2017  172,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816766
111701606 Čme - plyn 7-12/2017  260,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816946
111701605 Čme - plyn 7-12/2017  277,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816959
111701604 Čme - plyn 7-12/2017 volny  314,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817021
111701603 Čme - plyn 7-12/2017  323,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816774
111701602 Čme - plyn 7-12/2017  325,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816991
111701601 Čme - plyn 7-12/2017  332,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816776
111701600 Čme - plyn 7-12/2017  391,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816775
111701599 Čme - plyn 7-12/2017  396,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816771
111701598 Čme - plyn 7-12/2017  428,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816765
111701597 Doh - plyn  7-12/2017   329,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817074
111701596 Doh - plyn  7-12/2017   115,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817073
111701595 Pod - plyn  7-12/2017 byt č.3  153,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816945
111701594 Pod - plyn 7-12/2017 byt č.4  156,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816778
111701593 Pod - plyn  7-12/2017 byt č.1  444,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816777
111701592 Žiš-plyn 7-12/2017  1 472,00 Z201524358   6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817173
111701591 Udol - plyn  7-12/2017  32,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816770
111701590 Udol - plyn  7-12/2017  369,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817016
111701589 Udol - plyn  7-12/2017  622,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816768
111701588 Udol - plyn  7-12/2017  658,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816967
111701587 Udol - plyn  7-12/2017  934,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816769
111701586 Udol - plyn  7-12/2017 1 328,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817050
111701585 Jan - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816784
111701584 Jan - plyn  7-12/2017  28,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817019
111701583 Jan - plyn  7-12/2017  31,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816980
111701582 Jan - plyn  7-12/2017  31,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817040
111701581 Jan - plyn  7-12/2017  33,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817048
111701580 Jan - plyn  7-12/2017  35,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816785
111701579 Jan - plyn  7-12/2017  36,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816966
111701578 Jan - plyn  7-12/2017  36,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816944
111701577 Jan - plyn  7-12/2017 volny  41,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816970
111701576 Jan - plyn  7-12/2017  46,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816984
111701575 Jan - plyn  7-12/2017  47,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817030
111701574 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817178
111701573 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817114
111701572 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817063
111701571 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817103
111701570 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817102
111701569 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817108
111701568 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817109
111701567 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817106
111701566 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817112
111701565 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817104
111701564 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817099
111701563 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817105
111701562 Koh - plyn  7-12/2017  21,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817100
111701561 Koh - plyn  7-12/2017  22,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817111
111701560 Koh - plyn  7-12/2017  22,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817107
111701559 Koh - plyn  7-12/2017  22,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817113
111701558 Koh - plyn  7-12/2017  22,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817115
111701557 Koh - plyn  7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817036
111701556 Koh - plyn  7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816979
111701555 Koh - plyn  7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817146
111701554 Koh - plyn  7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817080
111701553 Koh - plyn  7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817101
111701552 Koh - plyn  7-12/2017  23,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817044
111701551 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816986
111701550 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816985
111701549 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816989
111701548 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817041
111701547 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817067
111701546 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817055
111701545 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817054
111701544 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817058
111701543 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817098
111701542 Koh - plyn  7-12/2017  24,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817059
111701541 Koh - plyn  7-12/2017  25,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816974
111701540 Koh - plyn  7-12/2017  25,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817064
111701539 Koh - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817124
111701538 Koh - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817012
111701537 Koh - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817028
111701536 Koh - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816781
111701535 Koh - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817051
111701534 Koh - plyn  7-12/2017  26,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817049
111701533 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816779
111701532 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817034
111701531 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817035
111701530 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817125
111701529 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816788
111701528 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817169
111701527 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817065
111701526 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817039
111701525 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817045
111701524 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817170
111701523 Koh - plyn  7-12/2017  27,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817042
111701522 Koh - plyn  7-12/2017  28,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817143
111701521 Koh - plyn  7-12/2017  28,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817089
111701520 Koh - plyn  7-12/2017  28,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817088
111701519 Koh - plyn  7-12/2017  28,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816953
111701518 Koh - plyn  7-12/2017  29,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817069
111701517 Koh - plyn  7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817043
111701516 Koh - plyn  7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817056
111701515 Koh - plyn  7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817077
111701514 Koh - plyn  7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817024
111701513 Koh - plyn  7-12/2017  30,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816978
111701512 Koh - plyn  7-12/2017  32,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817022
111701511 Koh - plyn  7-12/2017  33,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817096
111701510 Koh - plyn  7-12/2017  33,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817006
111701509 Koh - plyn  7-12/2017  37,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816782
111701508 Koh - plyn  7-12/2017  38,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817097
111701507 Koh - plyn  7-12/2017  38,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816783
111701506 Koh - plyn  7-12/2017  40,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283817083
111701505 Koh - plyn  7-12/2017 volny  40,00     6.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7283816780
111701502 Čme-odvoz odpadu 6/2017 1 570,74     6.7.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417105687
111701501 Oprava auta BL-281PT  609,76     6.7.2017 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1700108090
111701500 UDOL-internetové pripojenie 7/2017 refa  120,00 OST/62/2015   6.7.2017 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10170844
111701499 Pod - strážna služba 6/2017 2xvyjazd   63,72 OST/68/2016   6.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170426
111701498 Gros - strážna služba 6/2017; 4 x vyjazd refa  86,40 OST/68/2016   6.7.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170427
111701497 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 7/2017  100,13 23/2013   6.7.2017 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201707006
111701496 Čme- Elektrolux umývačka riadu  303,60   270/EKOR/2017/VSTRED 6.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170465
111701495 Pal31- kávovar De Longhi  754,10   292/EKOR/2017/VSTRED 6.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170478
81700008 Hum - autor.dozor renovácia terasy  350,00 ZoD2/2015 263/EKOR/2016/VO INVE 10.7.2017 47481153 Marta Pichová s.r.o. Mečíkova 59 841 07 Bratislava F-201007
721700086 B.Němcovej-odvoz odpadu 6/2017  298,62     10.7.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417108864
721700085 B.Němcovej-telefóny (výťah) 6/2017  17,88     10.7.2017 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 2797926110
711700060 Gemer-odvoz odpadu 6/2017  132,72     10.7.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417101607
711700059 Gemer-elektr.7-9/2017  124,33     10.7.2017 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7429752752
711700058 Gemer-elektr.7-9/2017  112,16     10.7.2017 36677281 ZSE Energia, a.s Úsek nákupu energii ,  Čuleňova 6 81647 Bratislava 1 7429752751
711700057 Gem- zrážky 1-6/2017  49,76     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517109757
111701655 Pal29-odvoz odpadu 6/2017  215,67     10.7.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417102660
111701654 Pal29- tel.služby 6/2017 (výťahy) - vo vyuctovaní  56,30     10.7.2017 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 3797926054
111701653 Pal29,31- údržba trafostanice za 2.štvrťrok 2017  226,80 8/2006   10.7.2017 17345723 Miroslav Krištofič-STRATUS Starobystrická 73 90028 Zálesie 2017015
111701652 Pal31-EPI monitoring  238,80   267/KAGR/2017/R KAGR 10.7.2017 31592503 Poradca podnikateľa,spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 5021710364
111701651 SPIN-systémová podpora 7-12/2017  987,08 SPIN 2-1-2015-012   10.7.2017 00602311 Asseco Solutions, a.s. Bardošová 2 83101 Bratislava 217070288
111701650 Pod - zrážky 1-6/2017  68,57     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517109651
111701649 Pal29-31 - zrážky 1-6/2017  165,89     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517109650
111701648 Jan - zrážky 1-6/2017  693,41     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517110081
111701647 Čme - zrážky 1-6/2017  670,19     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517110080
111701646 Pal29 - vodné 6/2017  332,12     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317357264
111701645 Koh - zrážky 1-6/2017  604,94     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517110440
111701644 Pal31 - vodné 6/2017  62,41     10.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317357232
111701643 Koh-upratovacie práce   0,88 OST/77/16 276/EKOR/2017/VSTRED 10.7.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000617
111701642 Pod-upratovacie práce byt 4  1,06 OST/77/16 271/EKOR/2017/VSTRED 10.7.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000616
111701641 Dobropis - Catering na zasadnutie DR - p.Sýkorčin  - 170,53     10.7.2017 30806101 Správa účelových zariadení Pražská 7 81104 Bratislava 570137
721700089 BN -údržba výťahu 6/2017  132,00 Z1-145-12   11.7.2017 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF17003064
721700088 BN -výmena žiariviek  86,93 Z1-145-12   11.7.2017 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF17003215
721700087 BN - EE - 6/2017 vyuct. - 134,30     11.7.2017 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2711112651
111701682 Gor - orez stromov  870,00   265/EKOR/2017/VOSBNP 11.7.2017 44873506 Ľubomír Fádlik Pod Zečákom 1490/37 84103 Bratislava-Lamač 2017/07004
111701681 Podj-KTV 7/2017 refa  49,99     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123567975
111701680 Čme-KTV 7/2017  refakt.  24,90     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123535028
111701679 Janč- KTV 7/2017 refa  10,90     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123246727
111701678 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123221453
111701677 Čme-KTV 7/2017 KP  86,80     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123204771
111701676 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173822
111701675 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  107,40     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173823
111701674 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173821
111701673 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173820
111701672 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173819
111701671 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173816
111701670 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173812
111701669 Koh-KTV7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173811
111701668 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173809
111701667 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173807
111701666 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173804
111701665 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173802
111701664 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173800
111701663 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173799
111701662 Koh-KTV 7/2017 refakt.  39,20     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173769
111701661 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173796
111701660 Koh-KTV 7-9/2017 refakt.  117,60     11.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123173790
111701659 Gros - Garantlink W 7/2017  84,00 OST/28/2015   11.7.2017 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101720196
111701658 Pal31-internetové pripojenie 8/2017  398,33     11.7.2017 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4317035519
111701657 Pal29A-upratovacie práce 6/2017 6 767,94 Z201648149,OST/77/16   11.7.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000635
111701656 Koh -  oprava umývačky  28,80 ZoD/26/2013 293/EKOR/2017/VSTRED 11.7.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170162
721700090 BN - EE - 8/2017  139,00     12.7.2017 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 257236580
711700062 Gem - teplo 6/2017 vyuct.  80,67     12.7.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000177447
711700061 Ge-demontáž radiátorov  63,53     12.7.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700050
111701689 Jan -plyn vyuct.fa 6/2017 2 343,98     12.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7419282011
111701688 Koh - dodávka tepla  6/2017 vyuct.  231,40     12.7.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000177446
111701687 Koh 8- vodné 6/2017  539,42     12.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517110654
111701686 Koh 2-10- vodné 6/2017  329,89     12.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517110653
111701685 Čme-odvoz separovaného odpadu 4-6/2017  93,29     12.7.2017 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9117061411
111701684 Technická podpora IT služby - 6/2017 1 968,00 OST/72/2016   12.7.2017 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 170614
111701683 Koh-KTV 6/2017 refakt.  61,80     12.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 122836341
711700063 Gem- vodné 13.6.-21.6.2017  234,05     13.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517110691
111701701 Čme- sťahovacie práce   224,00 ZOD/25/2013 295/EKOR/2017/VSTRED 14.7.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 33/2017
111701700 Koh-KTV 7/2017 refakt.  67,80     14.7.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123657927
111701699 Pal29B- plyn  6/2017 vyut.fa  500,47     14.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416970084
111701698 Pal29A - plyn 6/2017 vyuct.fa  527,17     14.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416970083
111701697 Pod - plyn  6/2017 vyuct..fa kotolna  304,72     14.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416970085
111701696 Gro - plyn  6/2017 vyuct.fa  342,47     14.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416970086
111701695 HUM - plyn 6/2017 vyuct.fa  431,34 Z201528835   14.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416970087
111701694 Pal31 - plyn  vyuct.fa 6/2017  257,06     14.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416970082
111701693 Gros-odvoz separovaného odpadu 2.Q/2017   51,79     14.7.2017 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9117062276
111701692 Pod - vodné 6/2017  49,04     14.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317373948
111701691 Gros- vodné 6/2017  180,20     14.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 117145318
111701690 Koh - stolárske práce 1 971,84 ZOD 9/2017 225/EKOR/2017/VOINVE 14.7.2017 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20170013
721700092 BN -údržbárske práce  84,83     17.7.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700049
721700091 BN - zámočnícke práce  39,05     17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0289/2017
111701724 Žiš-EE 6/2017  46,74 Z201524358   17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017786
111701723 Hum- EE 6/2017  199,52     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017785
111701722 Jan- EE 6/2017 garáže   95,53     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017784
111701721 Jan- EE 6/2017 kotolna  154,98     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017783
111701720 Čme8 - EE 6/2017 SP  88,20     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017782
111701719 Čme4 - EE 6/2017 SP  92,24     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017781
111701718 Čme8 - EE 6/2017 kotolna  154,75     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017780
111701717 Pod. - EE 6/2017  363,22     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017779
111701716 Udol- EE 6/2017  203,20     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017778
111701715 Gro- EE 6/2017  29,27     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017777
111701714 Pal.29-EE 6/2017 7 947,19     17.7.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294017776
111701713 Žiš-plyn 7-12/2017 dobropis -1 472,00 Z201524358   17.7.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7901046154
111701712 Žišk- zrážky 6/2017  63,06     17.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217150019
111701711 Gor- mech.prečistenie kanála  110,40 zod 68/2013   17.7.2017 31359647 Eko-Salmo s.r.o. Závodná 8 82106 Bratislava 1707031
111701710 Gross-parkovacie miesta 1.1.2017-18.8.2018 3 672,00 OST/15/2014   17.7.2017 35688025 BPS PARK a.s. Cintorínska č. 2 81108 Bratislava 0568/07/17
111701709 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR   296,40 7/2016   17.7.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-000882
111701708 Udo- zámočnícke práce  26,00 ZOD 5/2016 300/EKOR/2017/VOINVE 17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0288/2017
111701707 Koh - zámočnícke práce  96,50 ZOD 5/2016 304/EKOR/2017/VOINVE 17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0287/2017
111701706 Udo - zámočnícke práce  32,00 ZOD 5/2016 258EKOR/2017/VOINVE 17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0286/2017
111701705 Koh - oprava žalúzií  206,21 ZOD 5/2016 256EKOR/2017/VOINVE 17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0285/2017
111701704 Gro - oprava žalúzií 5NP  - AŽP  88,48 ZOD 5/2016 307/EKOR/2017/VOINVE 17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0284/2017
111701703 Por- oprava roliet  212,00 ZOD 5/2016 305/EKOR/2017/VOINVE 17.7.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0283/2017
111701702 PHM 7/2017 BA648 PC  240,03 62/2008   17.7.2017 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037374098
111701504 Poskyt.práv.poradenstva - 6/2017 2 040,00 OST/68/2015   17.7.2017 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 065/2017
111701503 Udo- zmluva o úschove nádoby na separ.odpad - 2.Q/2017  57,10     17.7.2017 00681300 O L O  a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava 9117062407
721700093 BN -poplatok za správu  381,60     18.7.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700052
711700064 Ge -poplatok za správu  167,44     18.7.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700051
111701729 Čme- sťahovacie práce   176,00 ZOD/25/2013 310/EKOR/2017/VSTRED 18.7.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 35/2017
111701728 Koh- sťahovacie práce   220,00 ZOD/25/2013 309/EKOR/2017/VSTRED 18.7.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 34/2017
111701727 Pal31 - servisná podpora webovej stránky za 1.polrok 2017  378,00     18.7.2017 34535314 Mgr. Marek Pajchl Dúlov 150 01852 Dúlov 1706080
111701726 Koh 8- vodné 6/2017  539,42     18.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517111143
111701725 Koh 2-10- vodné 6/2017  329,89     18.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517111144
111701730 Pal31 - rebrík výsuvný  70,73     19.7.2017 31632041 ALVE SLOVAKIA, s.r.o. Vsetínska cesta 731 020 01 Púchov 21172276
111701733 Koh 8- vodné 6/2017 - dobropis - 539,42     20.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 417109947
111701732 Gor - servis posuvnej brány  24,47 OST/47/2015 331/EKOR/2017/VOSBNP 20.7.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170798
111701731 Oprava auta BL-281PT  9,34     20.7.2017 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1700108471
111701736 Pal.29 - odstránenie zatekania steny EK  993,50 38/2015 40/EKOR/2017/VOINVE 21.7.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170065
111701735 Čme - stavebné práce 6 860,91 38/2015 287/EKOR/2017/VOINVE 21.7.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170064
111701734 stravné lístky pre zamestnancov nominal 3,50 2 628,45   273/EKOR/2017/R EKOR 21.7.2017 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770162460
81700009 Pal29 - úprava schránkovej zostavy  430,00   299/EKOR/2017/VOINVE 24.7.2017 36759571 GRAFIS SLOVAKIA, s.r.o. Štefánikova 735/44 903 01 Senec 2017042
721700094 B.Němcovej- prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017  45,22     24.7.2017 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1745752
711700065 Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017  16,03     24.7.2017 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1745206
111701740 Koh- Elektrolux práčka  381,60   325/EKOR/2017/VSTRED 24.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170513
111701739 Koh- chladnička Zanussi  324,11   298/EKOR/2017/VOSBNP 24.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170514
111701738 Pal31- kávovar De Longhi 2ks 1 508,21   318/EKOR/2017/VOSBNP 24.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170527
111701737 Pal29- naprogramovanie karty  31,20 1/2016   24.7.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-000910
111701743 Čme - oprava klimy  47,60 32/2015 164/EKOR/2017/VOSBNP 25.7.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170394
111701742 Čme - oprava klimy 8/3/7, 2/2/5 a 2/3/7  47,60 32/2015 288/EKOR/2017/VOSBNP 25.7.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170393
111701741 Pal31 - školenie facebook marketing A.Kusnirova  84,00   275/KAGR/2017/REKOR 25.7.2017 43939899 IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. Kominárska 2,4 831 04 Bratislava 1711082
111701748 Gro- stav.práce - odstránenie havar.stavu v suteréne 1 684,90 13/2017 317/EKOR/2017/VOINVE 26.7.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170071
111701747 Pal.29 - odstránenie zatekania do garáží 10 475,05 13/2017 315/EKOR/2017/VOINVE 26.7.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170070
111701746 Udol-vodné 21.06.-20.07.17  342,82     26.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317393424
111701745 Pal6 - dodanie nábytku  600,00   329/EKOR/2017/VOINVE 26.7.2017 45630429 HOBLO, spol. s r.o. Zvolenská cesta 52/41 962 63 Pliešovce 170015
111701744 Pal31 - tonery 3 180,00     26.7.2017 36426041 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina 0020176355
111701750 Čme- chladnička Elektrolux  552,49   327/EKOR/2017/VSTRED 27.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170529
111701749 Jan- pračka  381,60   326/EKOR/2017/VSTRED 27.7.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170528
111701751 Koh -  oprava umývačky  28,80 ZoD/26/2013 324/EKOR/2017/VSTRED 28.7.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170190
111701754 Koh 2-10- vodné 6/2017 - 329,89     31.7.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 417109972
111701753 Pal31 - oprava chlad.zar. 1NP  59,90 32/2015 338/EKOR/2017/VOSBNP 31.7.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170398
111701752 Pal31 - oprava kávovaru  57,60 ZoD/26/2013 333/EKOR/2016/VSTRED 31.7.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170195
711700066 Gem - teplo 8/2017  670,00     1.8.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682340
111701755 Koh - dodávka tepla 8/2017 2 020,00     1.8.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682322
721700098 BN -poplatok za správu  381,60     2.8.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700059
721700096 BN - upratovanie 7/2017  150,00 1/2014 dodatok   2.8.2017 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2017027
721700095 B.Němcovej-vodné  10.6.-12.7.2017  639,72     2.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217155645
711700067 Ge -poplatok za správu  167,44     2.8.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700060
111701775 PHM 7/2017 BA648 PC  518,14 62/2008   2.8.2017 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037376043
111701774 Čme-KTV 8/2017 KP  86,80     2.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124027415
111701773 Janč- KTV 8/2017 refa  10,90     2.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124069368
111701772 Koh-KTV 8/2017 refakt.  39,20     2.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 123996419
111701771 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 7/2017 2 280,00 OST/6/2013   2.8.2017 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0512017
111701770 Jan-vodné 10.6.-12.7.2017  691,00     2.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112052
111701769 Čme - stočné 10.6.-12.7.2017 1 252,70     2.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112051
111701768 Hum- zrážky 10.6.-12.7.2017  181,64     2.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217155643
111701767 Pal31-UPC Direct Medium 82017  11,41     2.8.2017 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64251107
111701766 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 8/2017  100,13 23/2013   2.8.2017 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201708006
111701765 Čme - oprava byt.zvončekov  72,00 ZoD 7/2016 316/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17043
111701764 Koh - oprava komunikátorov  62,00 ZOD/28/2016 278/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17042
111701763 Gros -oprava núdz.svetiel  150,00 28/2016 290EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17041
111701762 Koh - oprava elektro  44,05 ZOD/28/2016 291/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17040
111701761 Gro oprava  klimatizácie  119,00 32/2015 337/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170402
111701760 Hv.nám oprava  klimatizácie  238,40 32/2015 339/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170401
111701759 Gor - oprava  klimatizácie  71,40 32/2015 336/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170400
111701758 Jan, Čme - orez stromov 3 360,00 OST/73/2016 244/EKOR/2017/VOSBNP 2.8.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-7-2017/06
111701757 Goraz-záhradnícke práce 7/2017  480,00 OST/73/2016   2.8.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-7-2017/05
111701756 Udo-záhradnícke práce 7/2017  672,00 OST/73/2016   2.8.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-7-2017/04
81700010 Pal.29 - stavebné práce pre USZZ 7 333,46 13/2017 332/EKOR/2017/VOINVE 3.8.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170073
721700097 BN - servis rolovacej brány  29,36     3.8.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170841
111701811 Čme - oprava klimy  23,80 32/2015 341/EKOR/2017/VOSBNP 3.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170404
111701781 Gro - obsluha kotolne 1 260,00     3.8.2017 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 2017132
111701780 Udo - oprava klimy  71,40 32/2015 342/EKOR/2017/VOSBNP 3.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170405
111701779 Pal29- naprogram.vstupnej karty  31,20 1/2016   3.8.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-000971
111701778 výkon BOZP, PZS 7/2017  481,50     3.8.2017 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 32072017
111701777 Gro - oprava dverí KVOP  116,88 ZOD 5/2016 200/EKOR/2017/VOINVE 3.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0302/2017
111701776 Gro - oprava dverí  77,90 ZOD 5/2016 201/EKOR/2017/VOINVE 3.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0303/2017
721700099 B.Němcovej-údržba zelene 7/2017  200,00     4.8.2017 45859990 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22 90027 Bernolákovo 2017033
111701790 Pod - zrážky 7/2017  70,78     4.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112209
111701789 Pal31 - transakčné poradenstvo  9 000,00   195/EKOR/2017/REKOR 4.8.2017 36669504 Jones Lang LaSalle s.r.o. Suché Mýto 1 81103 Bratislava 2017JLL371
111701788 Gros - strážna služba 7/2017   84,00 OST/68/2016   4.8.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170499
111701787 Gros - strážna služba 7/2017 1 733,56 OST/68/2016   4.8.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170498
111701786 Udol-  strážna služba 7/2017  168,00 OST/14/2014   4.8.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170497
111701785 Pal29 - strážna služba 7/2017 6 720,38 OST/14/2014   4.8.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170496
111701784 Pal31 - strážna služba 7/2017 1 362,24 OST/14/2014   4.8.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170495
111701783 Pal29-31 - zrážky 7/2017  171,42     4.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112208
111701782 Pal6-výmena vodomeru  10,94   84/EKOR/2017/VOSBNP 4.8.2017 36722626 BMS servis s.r.o. Trnavská 29 Bernolákovo FVS170076
721700100 BN -údržba výťahu 7/2017  132,00 Z1-145-12   7.8.2017 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF17003406
711700068 Gemer- revízie výťahov  52,03     7.8.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17403
111701810 HUM - plyn 7/2017   437,84 Z201528835   7.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416977250
111701809 Gro - plyn  7/2017   342,47     7.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416977249
111701808 Pod - plyn  7/2017  kotolna  309,67     7.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416977248
111701807 Pal29A - plyn 7/2017   522,67     7.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416977246
111701806 Pal29B- plyn  7/2017   502,74     7.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416977247
111701805 Pal31 - plyn 7/2017  266,60     7.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416977245
111701804 Pal6 -maľovanie   663,30 38/2015 335/EKOR/2016/VOINVE 7.8.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 3117
111701803 Hol- maľovanie zatečených stien  471,30 38/2015 296/EKOR/2016/VOINVE 7.8.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 3017
111701802 UDOL-internetové pripojenie 8/2017 refa  120,00 OST/62/2015   7.8.2017 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10171018
111701801 Čme-odvoz odpadu 7/2017 1 637,10     7.8.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417117152
111701799 Pal31-internetové pripojenie 9/2017  398,33     7.8.2017 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4317040016
111701798 Pal29 - vodné 7/2017  332,12     7.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317409462
111701797 Pal31 - vodné 7/2017  62,41     7.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317409430
111701796 Pal29- GSM brána výmena 2 386,30 ZoD/8/2015   7.8.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17397
111701795 Gros- revízie výťahov 7/2017  61,20 ZoD/8/2015   7.8.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17404
111701794 Čme- revízia výťahov 7/2017 1 410,00 ZoD/8/2014 251/EKOR/2017/VOSBNP 7.8.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17402
111701793 Pal29- mesačná kontrola EPS, PR   296,40 7/2016   7.8.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-001007
111701792 Koh -  oprava pračky  78,00 ZoD/26/2013 297/EKOR/2017/VSTRED 7.8.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170206
111701791 Technická podpora IT služby - 7/2017 1 968,00 OST/72/2016   7.8.2017 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 170616
111701812 Koh - pračka Whirpool  431,99     8.8.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170565
721700102 B.Němcovej-odvoz odpadu 7/2017  298,62     9.8.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417120277
721700101 B.Němcovej-telefóny (výťah) 7/2017  17,88     9.8.2017 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 9798911378
711700069 Gemer-odvoz odpadu 7/2017  149,31     9.8.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417113134
111701983 Čme-KTV 8/2017  refakt.  24,90     9.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124357565
111701982 Podj-KTV 8/2017 refa  49,99     9.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124390514
111701981 Koh - oprava žalúzií  48,13 ZOD 5/2016 353EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0324/2017
111701980 Čme - oprava rolety  78,00 ZOD 5/2016 323/EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0321/2017
111701979 Čme - oprava rolety  126,27 ZOD 5/2016 322/EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0320/2017
111701978 Čme - oprava rolety  126,27 ZOD 5/2016 321/EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0319/2017
111701977 Čme - oprava rolety  126,27 ZOD 5/2016 320/EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0318/2017
111701976 Jan - oprava dverí   86,32 ZOD 5/2016 319/EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0317/2017
111701975 Čme - oprava rolety  58,00 ZOD 5/2016 280/EKOR/2017/VOINVE 9.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0316/2017
111701974 Koh 8- vodné 7/2017  394,52     9.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112480
111701973 Koh 2-10- vodné 7/2017  213,98     9.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112479
111701972 Jan -plyn vyuct.fa 7/2017 2 275,43     9.8.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7421271317
111701971 Pal29-odvoz odpadu 7/2017  215,67     9.8.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417114180
111701970 Gros -sw zásah, programovanie školenie pre AŽP  86,40 28/2016 343EKOR/2017/VOSBNP 9.8.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17045
111701969 Hol - oprava elektro garaž  174,00 ZOD/28/2016 349/EKOR/2017/VOSBNP 9.8.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17044
111701968 Pal29A-upratovacie práce   1,27 Z201648149,OST/77/16 340/EKOR/2017/VSTRED 9.8.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000736
111701967 Pal29A-upratovacie práce 7/2017 7 739,44 Z201648149,OST/77/16   9.8.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000723
111701966 Pod-upratovacie práce byt 1  0,83 OST/77/16 166/EKOR/2017/VSTRED 9.8.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000721
111701965 Čme-upratovacie práce   1,03 OST/77/16 167/EKOR/2017/VSTRED 9.8.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000720
111701964 Koh - EE 6-8/2017  241,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921314
111701963 Koh - EE 6-8/2017  264,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921317
111701962 Koh - EE 6-8/2017 SP  192,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921316
111701961 Koh - EE 6-8/2017 SP  192,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921313
111701960 Koh - EE 6-8/2017 SP  178,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921315
111701959 Koh - EE 6-8/2017  178,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921255
111701958 Koh - EE 6-8/2017  154,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921309
111701957 Koh - EE 6-8/2017  140,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921290
111701956 Koh - EE 6-8/2017  134,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921253
111701955 Koh - EE 6-8/2017  120,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921302
111701954 Koh - EE 6-8/2017  115,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921251
111701953 Koh - EE 6-8/2017  98,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921303
111701952 Koh - EE 6-8/2017  98,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921281
111701951 Koh - EE 6-8/2017  94,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921294
111701950 Koh - EE 6-8/2017  88,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921249
111701949 Koh - EE 6-8/2017  88,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921268
111701948 Koh - EE 6-8/2017  88,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921243
111701947 Koh - EE 6-8/2017  87,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921270
111701946 Koh - EE 6-8/2017  87,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921291
111701945 Koh - EE 6-8/2017  86,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921252
111701944 Koh - EE 6-8/2017 volny  84,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921247
111701943 Koh - EE 6-8/2017  82,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921266
111701942 Koh - EE 6-8/2017  80,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921304
111701941 Koh - EE 6-8/2017  90,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921404
111701940 Koh - EE 6-8/2017  79,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921311
111701939 Koh - EE 6-8/2017  76,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921293
111701938 Koh - EE 6-8/2017  76,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921300
111701937 Koh - EE 6-8/2017  72,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921258
111701936 Koh - EE 6-8/2017  72,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921310
111701935 Koh - EE 6-8/2017  72,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921279
111701934 Koh - EE 6-8/2017  69,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921261
111701933 Koh - EE 6-8/2017  68,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921296
111701932 Koh - EE 6-8/2017  66,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921285
111701931 Koh - EE 6-8/2017  64,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921246
111701930 Koh - EE 6-8/2017  64,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921244
111701929 Koh - EE 6-8/2017  63,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921295
111701928 Koh - EE 6-8/2017  63,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921288
111701927 Koh - EE 6-8/2017  63,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921242
111701926 Koh - EE 6-8/2017  63,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921305
111701925 Koh - EE 6-8/2017  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921308
111701924 Koh - EE 6-8/2017  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921259
111701923 Koh - EE 6-8/2017  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921245
111701922 Koh - EE 6-8/2017  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921271
111701921 Koh - EE 6-8/2017  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921250
111701920 Koh - EE 6-8/2017  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921292
111701919 Koh - EE 6-8/2017  61,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921312
111701918 Koh - EE 6-8/2017  61,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921269
111701917 Koh - EE 6-8/2017  59,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921273
111701916 Koh - EE 6-8/2017  59,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921284
111701915 Koh - EE 6-8/2017  58,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921260
111701914 Koh - EE 6-8/2017  57,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921307
111701913 Koh - EE 6-8/2017  57,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921278
111701912 Koh - EE 6-8/2017  57,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921289
111701911 Koh - EE 6-8/2017  56,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921306
111701910 Koh - EE 6-8/2017  56,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921272
111701909 Koh - EE 6-8/2017  56,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921276
111701908 Koh - EE 6-8/2017  56,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921298
111701907 Koh - EE 6-8/2017  55,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921248
111701906 Koh - EE 6-8/2017  54,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921297
111701905 Koh - EE 6-8/2017  54,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921299
111701904 Koh - EE 6-8/2017  54,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921277
111701903 Koh - EE 6-8/2017  52,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921257
111701902 Koh - EE 6-8/2017  51,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921301
111701901 Koh - EE 6-8/2017  49,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921287
111701900 Koh - EE 6-8/2017  49,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921275
111701899 Koh - EE 6-8/2017  49,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921465
111701898 Koh - EE 6-8/2017  49,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921265
111701897 Koh - EE 6-8/2017  47,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921256
111701896 Koh - EE 6-8/2017  47,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921286
111701895 Koh - EE 6-8/2017  47,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921282
111701894 Koh - EE 6-8/2017  46,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921466
111701893 Koh - EE 6-8/2017  44,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921274
111701892 Koh - EE 6-8/2017  43,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921267
111701891 Koh - EE 6-8/2017  42,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921283
111701890 Koh - EE 6-8/2017  36,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921254
111701889 Koh - EE 6-8/2017  30,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921476
111701888 Koh - EE 6-8/2017  29,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921280
111701887 Čme- EE 6-8/2017  231,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921210
111701886 Čme- EE 6-8/2017  182,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921195
111701885 Čme- EE 6-82017  159,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921234
111701884 Čme- EE 6-8/2017  155,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921193
111701883 Čme- EE 6-8/2017  152,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921197
111701882 Čme- EE 6-8/2017  148,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921209
111701881 Čme- EE 6-8/2017  142,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921198
111701880 Čme- EE 6-8/2017  142,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921225
111701879 Čme- EE 6-8/2017  138,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921214
111701878 Čme- EE 6-8/2017 garáže, vsetky obsad.  133,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921240
111701877 Čme- EE 6-8/2017  128,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921208
111701876 Čme- EE 6-8/2017  128,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921204
111701875 Čme- EE 6-8/2017  126,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921191
111701874 Čme- EE 6-8/2017  121,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921231
111701873 Čme- EE 6-8/2017  116,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921215
111701872 Čme- EE 6-8/2017  113,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921199
111701871 Čme- EE 6-8/2017  112,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921229
111701870 Čme- EE 6-8/2017  109,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921203
111701869 Čme- EE 6-8/2017  109,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921217
111701868 Čme- EE 6-8/2017  108,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921221
111701867 Čme- EE 6-8/2017  108,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921218
111701866 Čme- EE 6-8/2017  104,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921233
111701865 Čme- EE 6-8/2017  104,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921205
111701864 Čme- EE 6-8/2017  103,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921219
111701863 Čme- EE 6-8/2017  101,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921212
111701862 Čme- EE 6-8/2017  100,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921200
111701861 Čme- EE 6-8/2017  98,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921216
111701860 Čme- EE 6-8/2017  98,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921192
111701859 Čme- EE 6-8/2017  98,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921211
111701858 Čme- EE 6-8/2017  97,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921222
111701857 Čme- EE 6-8/2017  94,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921213
111701856 Čme- EE 6-8/2017  94,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921202
111701855 Čme- EE 6-8/2017  92,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921196
111701854 Čme- EE 6-8/2017   90,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921227
111701853 Čme- EE 6-8/2017 SP  88,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921238
111701852 Čme- EE 6-8/2017  83,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921228
111701851 Čme- EE 6-8/2017  82,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921226
111701850 Čme- EE 6-8/2017 garaze  79,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921239
111701849 Čme- EE 6-8/2017  78,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921223
111701848 Čme- EE 6-8/2017  73,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921230
111701847 Čme- EE 6-8/2017  73,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921397
111701846 Čme- EE 6-8/2017  71,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921194
111701845 Čme- EE 6-8/2017  71,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921237
111701844 Čme- EE 6-8/2017  67,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921220
111701843 Čme- EE 6-8/2017  63,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921201
111701842 Čme- EE 6-8/2017 dielna  62,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921241
111701841 Čme- EE 6-8/2017   57,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921236
111701840 Čme- EE 6-8/2017  50,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921340
111701839 Čme- EE 6-8/2017  40,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921224
111701838 Čme- EE 6-8/2017  39,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921235
111701837 Čme- EE 6-8/2017  38,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921207
111701836 Čme- EE 6-8/2017  24,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921206
111701835 Čme- EE 6-8/2017   21,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921232
111701834 Jan- EE 6-8/2017  145,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921329
111701833 Jan- EE 6-8/2017  120,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921328
111701832 Jan- EE 6-8/2017   179,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921327
111701831 Jan- EE 6-8/2017  151,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921326
111701830 Jan- EE 6-8/2017  170,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921336
111701829 Jan- EE 6-8/2017  150,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921335
111701828 Jan- EE 6-8/2017  190,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921334
111701827 Jan- EE 6-8/2017  114,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921333
111701826 Jan- EE 6-8/2017  124,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921332
111701825 Jan- EE 6-8/2017 SP  157,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921339
111701824 Jan- EE 6-8/2017  234,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921337
111701823 Jan- EE 6-8/2017  76,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921338
111701822 Jan- EE 6-8/2017  162,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921331
111701821 Jan- EE 6-8/2017  138,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921330
111701820 Udol- EE 6-8/2017  471,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921321
111701819 Udol- EE 6-8/2017 SP  303,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921325
111701818 Udol- EE 6-8/2017  300,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921322
111701817 Udol- EE 6-8/2017  173,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921323
111701816 Udol- EE 6-8/2017  154,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445821324
111701815 Pod. - EE 6-8/2017 byt č.5  243,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921318
111701814 Dohn- EE 6-8/2017  128,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921319
111701813 Dohn- EE 6-8/2017  222,00     9.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7445921320
81700011 Čme - dodanie a montáž klimy 1 349,90 29/2013 311/EKOR/2017/VOINVE 10.8.2017 35786418 BTK-bývanie,teplo,klimatizácia s.r.o. Hradská 1/a 82107 Bratislava 170100287
721700104 BN - EE - 9/2017  139,00     10.8.2017 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 257268790
721700103 BN - EE - 7/2017 vyuct.  135,98     10.8.2017 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2711128377
711700070 Gem - teplo 7/2017 vyuct.  117,90     10.8.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000179259
111701990 Čme - maľovanie   734,00 35/2015 358/EKOR/2017/VOINVE 10.8.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 3217
111701989 Udo - servis garážovej brány  107,81 OST/47/2015 372/EKOR/2017/VOSBNP 10.8.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170877
111701988 Koh - dodávka tepla  7/2017 vyuct.  320,31     10.8.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000179258
111701987 Gros - Garantlink W 8/2017  84,00 OST/28/2015   10.8.2017 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101723608
111701986 Jan, Čme - kosenie trávnika  205,20 OST/73/2016 347/EKOR/2017/VOSBNP 10.8.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 3-8-2017/02
111701985 Pod - oprava klimy byt č.5  251,20 32/2015 344/EKOR/2017/VOSBNP 10.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170429
111701984 Doh - oprava klimy  23,80 32/2015 348/EKOR/2017/VOSBNP 10.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170428
111701997 Pal29 - diagnostika poškodení v garáži 3 230,00 ZoD2/2015 266/EKOR/2016/VO INVE 11.8.2017 47481153 Marta Pichová s.r.o. Mečíkova 59 841 07 Bratislava F-201008
111701996 Žišk- zrážky 7/2017  67,48     11.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217158696
111701995 Pal31 - zápis do registra partnerov 2 160,00     11.8.2017 32777019 Ing. Jana Tomšíková Jána Zemana 3141/99 91101 Trenčín 2017056
111701994 Janč-KTV 6-8/2017 refakt. dobropis - 81,52     11.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124478614
111701993 Udo - vyčistenie strešných zvodov a žľabov  199,60 ZOD/15/2016 352/EKOR/2017/VOSBNP 11.8.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017062
111701992 Hol - vyčistenie strešných zvodov a žľabov  527,60 ZOD/15/2016 334/EKOR/2017/VOSBNP 11.8.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017059
111701991 Jan - odvoz odpadu  604,32 10/2014   11.8.2017 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 171400737
111701800 stravné lístky pre zamestnancov nominal 3,50 2 992,15   330/EKOR/2017/R EKOR 14.8.2017 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770165997
81700012 Jan - stavebné práce - zamurovanie otvoru... 1 478,68 13/2017 308/EKOR/2017/VOINVE 15.8.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170078
711700071 Gem- vodné 22.6 - 24.7.2017  802,44     15.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517112771
111702016 Pal.29-EE 7/2017 7 910,75     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025431
111702015 Žiš-EE 7/2017  48,32 Z201524358   15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025441
111702014 Hum- EE 7/2017  192,59     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025440
111702013 Jan- EE 7/2017 garáže   98,14     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025439
111702012 Pod. - EE 7/2017  352,69     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025434
111702011 Gro- EE 7/2017  29,56     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025432
111702010 Jan- EE 7/2017 kotolna  156,06     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025438
111702009 Čme8 - EE 7/2017 kotolna  156,66     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025435
111702008 Udol- EE 7/2017  262,86     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025433
111702007 Čme4 - EE 7/2017 SP  96,18     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025436
111702006 Čme8 - EE 7/2017 SP  88,50     15.8.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7294025437
111702005 Koh - výroba a dodanie klúčov  23,34 ZOD 5/2016 356/EKOR/2017/VOINVE 15.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0330/2017
111702004 Čme- desinsekcia proti mravcom   102,00     15.8.2017 46470662 UNACO s. r. o. Široká 47 831 07 Bratislava 81707
111702003 Por- desinsekcia proti mravcom   102,00     15.8.2017 46470662 UNACO s. r. o. Široká 47 831 07 Bratislava 81706
111702002 Koh - umyvacka Elektrolux  405,60   357/EKOR/2017/VOSBNP 15.8.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170583
111702001 Jan -maľovanie   212,24 38/2015 376/EKOR/2016/VOINVE 15.8.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 3517
111702000 Pal6 -maľovanie bytu  654,10 38/2015 371/EKOR/2016/VOINVE 15.8.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 3317
111701999 Doh - maľovanie   108,60 35/2015 361/EKOR/2017/VOINVE 15.8.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 3417
111701998 Koh-KTV 8/2017 refakt.  61,80     15.8.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124480762
111702022 Pal29- poplatok za tel.služby  (výťahy) - vo vyuctovaní  0,72     16.8.2017 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 798911322
111702021 Hum- oprava vonk.omietok 4 967,56   355/EKOR/2017/VOINVE 16.8.2017 50187350 VOMSTEL SK s.r.o. Duklianska 2988 085 01 Bardejov FV17/127
111702020 Hum- renovácia terasy 19 859,70 ZOD/10/2017   16.8.2017 50187350 VOMSTEL SK s.r.o. Duklianska 2988 085 01 Bardejov FV17/126
111702019 Pal29 - vyčistenie odtokových žľabov  187,68 ZOD/15/2016 360/EKOR/2017/VOSBNP 16.8.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017063
111702018 Pod - vodné 7/2017  49,04     16.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317428460
111702017 Gros- vodné 7/2017  147,86     16.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 117154552
111702025 Pal31 - repre p.Sýkorčin stretnutie na prac.večeri  58,30     17.8.2017 30806101 Správa účelových zariadení Pražská 7 81104 Bratislava 570152
111702024 Oprava auta BL-325MR  188,05     17.8.2017 35731851 IMPA Bratislava a.s. Panónska cesta 23 85104 Bratislava  1700109407
111702023 PHM 8/2017 BA648 PC  252,73 62/2008   17.8.2017 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037378106
111702026 Čme - oprava klimy  135,10 32/2015 366EKOR/2017/VOSBNP 18.8.2017 35802286 MOVYS, a.s. Piesočná 7 82401 Bratislava 13170440
721700105 B.Němcovej- prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017  45,22     21.8.2017 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1752836
711700072 Prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017  16,03     21.8.2017 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1752301
111702056 Pal.31 - pevné linky 3/2017  230,02     21.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2394571925
111702054 Pal.31 - pevné linky 4/2017  191,26     21.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2394571926
111702053 Pal.31 - mobily 03/2017  912,41     21.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2394571949
111702051 Pal.31 - mobily 5/2017 1 002,46     21.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2397922495
111702049 Pal.31 - pevné linky 5/2017  311,53     21.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2397884963
111702043 Pal.31 - mobily 6/2017 1 687,18     21.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2393582722
111702028 Koh - oprava žalúzií  445,01 ZOD 5/2016 363EKOR/2017/VOINVE 21.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0341/2017
111702027 Čme- sťahovacie práce   301,00 ZOD/25/2013 370/EKOR/2017/VSTRED 21.8.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 37/2017
81700013 Pal - kúpa nebytoveho priestoru č.2 NP2 40 000,00 OST/45/2017   22.8.2017 35813687 MS Consulting, s.r.o. Trinásta 10 831 01 Bratislava OST/45/2017
111702030 Poskyt.práv.poradenstva - 7/2017 2 040,00 OST/68/2015   22.8.2017 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 075/2017
111702029 Som-statické posúdenie  595,20 ZoD 6/2015 312/EKOR/2017/VOINVE 22.8.2017 36855812 PRODIS plus s.r.o. Nejedlého 14 Račianska 71 - pošt.adresa 84102 Bratislava 2017117
81700014 Čme - inžin.činnosť kolaudačné rozhodnutie 1 860,00 ZOD/25/2016   23.8.2017 35958766 K.T. Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava 1020170050
111702033 Koh- pračka  324,90   365/EKOR/2017/VSTRED 23.8.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170593
111702032 Jan- pračka  381,60   351/EKOR/2017/VSTRED 23.8.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170594
111702031 Koh - výroba štandard. a špec.kľúčov  50,00 ZOD 5/2016 373EKOR/2017/VOINVE 23.8.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0346/2017
81700015 Pal29 - kupa bytu č.4 456 000,00 OST/44/2017   24.8.2017 35844167 I.V.O. Invest s. r. o. Hattalova 12/C 831 03 Bratislava OST/44/2017
81700016 Pal29- úprava a doplnenie EPS, HSP,EZS pre UZSS 1 587,00 7/2016 328/EKOR/2017/VOSBNP 25.8.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FOR-2017-93-000080
111702055 Pal.31 - pevné linky 4/2017 - 42,38     25.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2402312885
111702052 Pal.31 - mobily 5/2017 - 458,51     25.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2402312887
111702050 Pal.31 - pevné linky 5/2017 - 190,67     25.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2402312886
111702036 Jan - odvoz odpadu  166,80 10/2014   25.8.2017 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 171400785
111702035 Pal29- oprava tlacitka  31,20 1/2016   25.8.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-001067
111702034 Udol-vodné 21.07.-20.08.17  342,82     25.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317446267
721700106 B.Němcovej-vodné  13.7. - 9.8.2017  481,46     28.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217164455
111702062 Jan-vodné 13.7. - 9.8.2017  503,75     28.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517114074
111702061 Čme - stočné 13.7. - 9.8.2017  922,80     28.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517114073
111702060 Hum- zrážky 13.7. - 9.8.2017  152,84     28.8.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217164453
111702059 Doh -  oprava pračky  99,60 ZoD/26/2013 374/EKOR/2017/VSTRED 28.8.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170228
111702058 Gro-upratovacie práce   8,40 Z201648149,OST/77/16 350/EKOR/2017/VSTRED 28.8.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000795
111702048 Pal.31 - pevné linky 6/2017 - 179,76     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2405852982
111702047 Pal.31 - pevné linky 6/2017  329,34     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2393544935
111702046 Pal.31 - pevné linky 7/2017 - 33,02     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2405852983
111702045 Pal.31 - pevné linky 7/2017  180,38     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2402272876
111702044 Pal.31 - mobily 6/2017 - 922,63     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2406196365
111702042 Pal.31 - mobily 7/2017  678,17     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2402309408
111702041 Pal.31 - mobily 4/2017  508,16     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2394571948
111702040 Pal.31 - mobily Huawei 21ks, Samsung 5ks - 499,20     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 1923791384
111702039 Pal.31 - mobily Huawei 21ks, Samsung 5ks  522,00     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 1923595428
111702038 Pal.31 - 1 ks mobil Huawei - 98,80     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 1923791383
111702037 Pal.31 - 1ks mobil Huawei  103,00     28.8.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 1923611868
721700107 B.Němcovej- oprava náteru v garáži  84,00   401/EKOR/2017/VOSBNP 30.8.2017 32147805 KELEMEN Gejza H.Meličkovej 14 84001 Bratislava 38/2017
111702057 stravné lístky pre zamestnancov nominal 3,50 2 472,52   378/EKOR/2017/R EKOR 30.8.2017 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770168885
111702066 Čme- chladnička  399,71   420/EKOR/2017/VSTRED 31.8.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170597
111702065 Pal31 - školenie 1 680,00   367/KAGR/2017/R EKOR 31.8.2017 47760796 VAM Consulting, s. r. o. Sinokvetná 25 821 05 Bratislava 2017044
111702064 Gro - obsluha kotolne 8/2017 1 260,00     31.8.2017 47524545 ERINACEUS s. r. o. Šalviová 40 82101 Bratislava 2017149
111702063 Pal31 - repre p.Sýkorčin občerstvenie na prac.stretnutí  144,24     31.8.2017 30806101 Správa účelových zariadení Pražská 7 81104 Bratislava 570157
721700108 BN -poplatok za správu 9/2017  381,60     4.9.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700067
711700074 Gem - teplo 9/2017  760,00     4.9.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682340
711700073 Ge -poplatok za správu 9/2017  167,44     4.9.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700068
111702089 PHM 8/2017 BA648 PC  645,19 62/2008   4.9.2017 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037380076
111702088 Koh - dodávka tepla 9/2017 2 310,00     4.9.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682322
111702087 Technická podpora IT služby - 8/2017 1 968,00 OST/72/2016   4.9.2017 44594763 dynam IT, s.r.o. Stred 49/15 01701 Považská Bystrica 170618
111702086 Gro- sťahovacie práce   112,00 ZOD/25/2013 388/EKOR/2017/VSTRED 4.9.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 38/2017
111702084 Gor - vyčistenie kanalizácie  187,68 ZOD/15/2016 386/EKOR/2017/VOSBNP 4.9.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017073
111702083 Hl.nam - vyčistenie strešných zvodov a žľabov  312,80 ZOD/15/2016 385/EKOR/2017/VOSBNP 4.9.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017072
111702082 Hv.nam- vyčistenie strešných zvodov a žľabov  77,10 ZOD/15/2016 384/EKOR/2017/VOSBNP 4.9.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017071
111702081 Pal31-UPC Direct Medium 9/2017  11,41     4.9.2017 7777 UPC DTH S.á.r.I.  2 rue Peternelchen L-2370 Howald 64328828
111702080 Gros- vodné 8/2017  153,48     4.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 117159560
111702079 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. 8/2017 2 280,00 OST/6/2013   4.9.2017 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0592017
111702078 Udo-záhradnícke práce 8/2017  672,00 OST/73/2016   4.9.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-8-2017/02
111702077 Goraz-záhradnícke práce 8/2017  480,00 OST/73/2016   4.9.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-8-2017/01
111702076 Pal31 - mesačný paušál mzdy+ personal 9/2017  100,13 23/2013   4.9.2017 17318483 PLUSCOMP spol. s r.o. Dúbravská cesta 9 84531 Bratislava 4 201709006
111702075 Gros - strážna služba 8/2017   84,00 OST/68/2016   4.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170584
111702074 Gros - strážna služba 8/2017 1 898,00 OST/68/2016   4.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170583
111702073 Udol-  strážna služba 8/2017  168,00 OST/14/2014   4.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170582
111702072 Pal29 - strážna služba 8/2017 6 970,13 OST/14/2014   4.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170581
111702071 Pal31 - strážna služba 8/2017 1 498,46 OST/14/2014   4.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170580
111702070 Koh-KTV 9/2017 refakt.  39,20     4.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124819693
111702069 Čme-KTV 9-11/2017  95,70     4.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124850688
111702068 Janč- KTV 9/2017 refa  10,90     4.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124892626
111702067 Čme-KTV 9/2017 KP  86,80     4.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 124850686
711700075 Gemer- revízie výťahov  52,03     5.9.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17442
111702091 Čme- revízia výťahov 8/2017 1 410,00 ZoD/8/2014 251/EKOR/2017/VOSBNP 5.9.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17441
111702090 Gros- revízie výťahov 8/2017  61,20 ZoD/8/2015   5.9.2017 35825162 VEP - výťahy,eskalátory,plošiny, s.r.o. Sládkovičova 12 90031 Stupava 17443
721700110 B.Němcovej-telefóny (výťah) 8/2017  14,00     6.9.2017 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 9799897721
721700109 B.Němcovej-telefóny (výťah) 7/2017 dobropis - 2,26     6.9.2017 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 6799897793
111702099 Pal.31 - mobily 8/2017  593,17     6.9.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2406730832
111702098 Pal.31 - pevné linky 8/2017  174,71     6.9.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2406694185
111702097 UDOL-internetové pripojenie 9/2017 refa  120,00 OST/62/2015   6.9.2017 36811548 DataNetworks, s.r.o. Blagoevova 16 85104 Bratislava 10171189
111702096 Udo - servis garážovej brány  48,94 OST/47/2015 403/EKOR/2017/VOSBNP 6.9.2017 43948341 KRISTL, s.r.o. Prídavková 84106 Bratislava 20170934
111702095 Jan-výrub stromov po kalamite  720,00 OST/73/2016 391/EKOR/2017/VOSBNP 6.9.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-8-2017/09
111702094 Udo-výrub stromov po kalamite  360,00 OST/73/2016 392/EKOR/2017/VOSBNP 6.9.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 31-8-2017/08
111702093 Koh -  oprava pračky  28,80 ZoD/26/2013 393/EKOR/2017/VSTRED 6.9.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170240
111702092 Koh -  oprava umyvačky  132,00 ZoD/26/2013 364/EKOR/2017/VSTRED 6.9.2017 11818549 Daniel Filo ELEKTROHELP Farského 14 85101 Bratislava 10170239
721700111 BN - upratovanie 8/2017  150,00 1/2014 dodatok   7.9.2017 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2017034
111702104 Jan - odmena znalecký posudok - vecné bremeno  277,00 56/2014 399/EKOR/2017/VOINVE  7.9.2017 40347451 Ing.Robert Gombár Zalázne 27 91904 Smolenice 132/2017
111702103 Pod - zrážky 8/2017  70,78     7.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517114273
111702102 Pal29 - zrážky 8/2017  171,42     7.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517114272
111702101 Čme - oprava elektroinštalácie  209,44 ZoD 7/2016 390/EKOR/2017/VOSBNP 7.9.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17049
111702100 Pal29 - prekládka PC siete pre USZZ  734,88 28/2016 381EKOR/2017/VOSBNP 7.9.2017 36358223 RVel, s.r.o. Hlinkova 1/1740 90028 Ivanka pri Dunaji FV17048
721700112 B.Němcovej-odvoz odpadu 7/2017  265,44     8.9.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417131570
111702109 Pal31 - kancelárske potreby  742,80     8.9.2017 36880574 Ing. Peter Gerši - GC Tech. Jilemnického 542/6 91101 Trenčín 1701449
111702108 Pal29 - vodné 8/2017  332,12     8.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317463085
111702107 Pal31 - vodné 8/2017  62,41     8.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317463054
111702106 Čme-KTV 9/2017  refakt.  24,90     8.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 125180793
111702105 Podj-KTV 9/2017  byt 5 refa  49,99     8.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 125213751
721700115 BN -údržba výťahu 8/2017  132,00 Z1-145-12   11.9.2017 35749474 ThyssenKrupp Výťahy s.r.o. Nové záhrady 1/13A 82105 Bratislava SF17003773
721700114 BN - EE - 10/2017  161,00     11.9.2017 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 257296473
721700113 BN - EE - 9/2017 vyuct.  13,03     11.9.2017 36807702 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 2711143687
711700076 Gemer-odvoz odpadu 8/2017  149,31     11.9.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417124459
111702119 Žiš-plyn 1.1.-17.8.2017 dobropis - 143,24 Z201524358   11.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416986583
111702118 Jan -plyn vyuct.fa 8/2017 2 243,27     11.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7421273037
111702117 Pal31 - kurz manager správy budov  810,00     11.9.2017 36208591 V.O.Č. SLOVAKIA, s.r.o. Školská 23 040 11 Košice 20170337
111702116 výkon BOZP, PZS 8/2017  481,50     11.9.2017 47707071 BWSS, s.r.o. Gagarinova 1009/38 018 41 Dubnica nad Váhom 34082017
111702115 Pal31-poskytovanie služieb verejného obstaráv. prostr.EKS 4 416,00 OST/6/2013   11.9.2017 44186789 Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o. Za Ferenitkou 23 94901 Nitra 0662017
111702114 Čme-odvoz odpadu 8/2017 1 750,58     11.9.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417128460
111702113 Pal29-odvoz odpadu 8/2017  232,26     11.9.2017 00603481 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1 81499 Bratislava 3417125493
111702112 Pal31-internetové pripojenie 10/2017  398,33     11.9.2017 46303502 BENESTRA, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava 4317045883
111702111 Pod - strážna služba 8/2017 vyjazd refa DHD  21,24 OST/68/2016   11.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170615
111702110 Gros - strážna služba 8/2017;  vyjazd refa  21,60 OST/68/2016   11.9.2017 31702333 G1 MONITOR, s.r.o. Jesenského 12 04001 Košice VF20170594
711700077 Ge -čistiace prostriedky  14,09     12.9.2017 35822163 Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Palisády 31 81106 Bratislava 131700073
111702120 Gros - Garantlink W 9/2017  84,00 OST/28/2015   12.9.2017 35845007 VNET a.s. Nám.Hraničiarov 39 85103 Bratislava 101727012
721700116 B.Němcovej-údržba zelene 8/2017  200,00     13.9.2017 45859990 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22 90027 Bernolákovo 2017036
711700078 Gem - teplo 8/2017 vyuct.  196,34     13.9.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000181091
111702125 Doh- stav.práce  byt č.10  468,23 13/2017 317/EKOR/2017/VOINVE 13.9.2017 31606598 ZŤK, spol. s r.o. Bodina 177 91815 Bodina 177 OF170085
111702124 Koh - dodávka tepla  8/2017 vyuct.  605,96     13.9.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 2000181090
111702123 Hlav.nam -rekonstr.vychod.fasada 21 025,72 ZOD14/2016   13.9.2017 11810009 Ing. Tibor Machata - VILLARD Na križovatkách 19 82104 Bratislava 17012
111702122 Pod - odmena znalecký posudok - ručenie  322,00 56/2014 408/EKOR/2017/VOINVE  13.9.2017 40347451 Ing.Robert Gombár Zalázne 27 91904 Smolenice 137/2017
111702121 Pal29A-upratovacie práce 8/2017 7 048,22 Z201648149,OST/77/16   13.9.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000827
111702130 Čme -plyn vyuct.fa 1.1.-6.9.2017 - 13,56     14.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416988069
111702129 Gro- maľovanie  989,40 38/2015 404/EKOR/2016/VOINVE 14.9.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 4117
111702128 Koh 8- vodné 8/2017  432,42     14.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517114681
111702127 Koh 8- vodné 8/2017  216,22     14.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517114680
111702126 Poistenie zodpovednosti za škodu od 1.10.2017-30.9.2018 1 650,00     14.9.2017 50013602 Colonnade Insurance S.A.  (pobočka poisťovne z iného členského štátu) Štúrova 27 042 80 Košice 8805011194/10
721700117 BN - stavebný a technický dozor oprava podlahy garáže  400,00   379/EKOR/2016/VO SBNP 18.9.2017 36696595 ZILLION, a.s. Laurinská 18 81101 Bratislava 170026
111702135 PHM 9/2017 BA648 PC  190,61 62/2008   18.9.2017 00604381 OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25 85101 Bratislava 7037382138
111702134 Koh-KTV 9/2017 refakt.  61,80     18.9.2017 35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava 125304337
111702133 Čme - maľovanie   818,40 35/2015 402/EKOR/2017/VOINVE 18.9.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 4017
111702132 Koh- sťahovacie práce   249,00 ZOD/25/2013 416/EKOR/2017/VSTRED 18.9.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 42/2017
111702131 Čme- sťahovacie práce   264,00 ZOD/25/2013 411/EKOR/2017/VSTRED 18.9.2017 34402560 Brunos-Bollová Marianna Čajakova 1 81105 Bratislava 41/2017
721700118 B.Němcovej- prenájom rohoží 14.8 .- 10.9.2017  45,22     19.9.2017 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1764607
711700079 Prenájom rohoží  14.8 .- 10.9.2017  16,03     19.9.2017 35742364 Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 91701 Trnava 1759432
111702152 Gro - inzercia - propagácia budovy za obdobie 10.8-9.10.2017  322,32     19.9.2017 35948493 Porter, s.r.o. Pluhová 42 83103 Bratislava 51170353
111702151 Koh - čalúnicke práce  38,40 ZOD 9/2017 397/EKOR/2017/VOINVE 19.9.2017 36827452 Bodka PB s.r.o. Pionierska 14-9/983 01701 Považská Bystrica 20170023
111702150 Gor - vyčistenie kanalizácie  179,52 ZOD/15/2016 407/EKOR/2017/VOSBNP 19.9.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017078
111702149 Pod - vodné 8/2017  49,04     19.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317482231
111702148 Čme8 - EE 8/2017 kotolna  155,14     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213149
111702147 Udol- EE 8/2017  284,99     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213147
111702146 Gro- EE 8/2017  30,28     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213146
111702145 Pod. - EE 8/2017  353,82     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213148
111702144 Pal.29-EE 8/2017 8 076,88     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213145
111702143 Čme4 - EE 8/2017 SP  98,66     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213150
111702142 Čme8 - EE 8/2017 SP  91,90     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213151
111702141 Jan- EE 8/2017 kotolna  156,06     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213152
111702140 Jan- EE 8/2017 garáže   120,84     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213153
111702139 Hum- EE 8/2017  173,94     19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213154
111702138 Žiš-EE 8/2017  50,66 Z201524358   19.9.2017 44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice 7293213155
111702137 Pal29- oprava monitora kamer.zaznamnika  124,80 1/2016   19.9.2017 35706503 EMM International,spol.s r.o. Sekurisova 16 84102 Bratislava FO1-2017-91-001166
111702136 Jan - odvoz odpadu  159,60 10/2014   19.9.2017 35702192 HOMOLA TEAM spol. s r.o. Líščie údolie 93 84104 Bratislava 4 171400871
111702159 HUM - plyn 8/2017   483,67 Z201528835   20.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416989230
111702158 Gro - plyn  8/2017   342,47     20.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416989229
111702157 Pod - plyn  8/2017  kotolna  295,10     20.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416989228
111702156 Pal29A - plyn 8/2017   570,83     20.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416989226
111702155 Pal29B- plyn  8/2017   527,33     20.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416989227
111702154 Pal31 - plyn 8/2017  288,26     20.9.2017 35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 7416989225
111702153 Koh - rúra vstavaná - Candy  460,44   406/EKOR/2017/VOSBNP 20.9.2017 36556050 ITSK, s.r.o. Zelená 29 949 01 Nitra 20170659
111702085 Čme - oprava a vyčistenie kanalizácie  492,40 ZOD/15/2016 424/EKOR/2017/VOINVE 20.9.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017081
111702166 stravné lístky pre zamestnancov nominal 3,50 2 971,49   419/EKOR/2017/R EKOR 21.9.2017 31328695 Edenred Slovakia, s. r. o. Karadžičova 8, P.O.BOX 215 820 15 Bratislava 770171649
111702165 Jan - oprava žalúzií  51,60 ZOD 5/2016 396/EKOR/2017/VOINVE 21.9.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0387/2017
111702164 Čme - oprava rolety  87,22 ZOD 5/2016 395/EKOR/2017/VOINVE 21.9.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0386/2017
111702163 Čme - oprava rolety  68,27 ZOD 5/2016 394/EKOR/2017/VOINVE 21.9.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0385/2017
111702162 Pod - oprava žalúzií byt 5  810,00 ZOD 5/2016 377/EKOR/2017/VOINVE 21.9.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0384/2017
111702161 Gro - oprava okien a dverí - refa KVOP  795,96 ZOD 5/2016 389/EKOR/2017/VOINVE 21.9.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0383/2017
111702160 Koh - zámočnícke práce  46,20 ZOD 5/2016 4106/EKOR/2017/VOINVE 21.9.2017 46062793 DDI SERVICES,s.r.o. Továrenská 81106 Bratislava 0378/2017
111702167 Gro-projektová dokumentácia pre havarij.stav suterenu 1 603,20 ZoD 6/2015 262/EKOR/2017/VOINVE 22.9.2017 36855812 PRODIS plus s.r.o. Nejedlého 14 Račianska 71 - pošt.adresa 84102 Bratislava 2017132
721700119 BN - rekonštr. podlahy garáže 2PP 29 955,24     25.9.2017 50100637 DEXO, s.r.o. 896 023 13 Čierne 2017045
111702184 Jan -úprava geom.plánunadstavba garáží na predaj  216,00   415/EKOR/2017/VOINVE 25.9.2017 35813610 APROX Invest spol. s r.o. Prokopova 24 85101 Bratislava 136/17-36
111702170 Udol-vodné 21.08.-20.09.17  342,82     25.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 317503576
111702169 Žišk- zrážky 8/2017  44,26     25.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 217173241
111702168 Čme - orez po kalamite  162,00 OST/73/2016 412/EKOR/2017/VOSBNP 25.9.2017 32076711 CarniHerba . Ing. Mikulaj Martin  Slávičie údolie 10 81102 Bratislava 19-9-2017/01
111702183 Čme - dodanie nábytku 1 128,00   435/EKOR/2017/VOINVE 26.9.2017 45630429 HOBLO, spol. s r.o. Zvolenská cesta 52/41 962 63 Pliešovce 170022
111702182 Poskyt.práv.poradenstva - 8/2017 2 040,00 OST/68/2015   26.9.2017 31782809  Advokátska kancelária JUDr. Ľubomír Schweighofer Šafárikovo nám. 2 81102 Bratislava 085/2017
111702181 Hum - inzercia - propagácia budovy za obdobie 25.9.-24.12.2017  680,58   426/KAGR/2015/VO OBCHO 26.9.2017 35948493 Porter, s.r.o. Pluhová 42 83103 Bratislava 51170369
111702180 Somol-kontrola EPS mes. a štvrťročná  133,20 ZoD/9/2014   27.9.2017 13994964 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS Trnavská cessta 64 82102 Bratislava 2017122
111702179 Hviezd.n.-kontrola EPS mes. a štvrťročná  226,80 ZoD/9/2014   27.9.2017 13994964 PETRIŠIN PAVOL - SERVIS EPS Trnavská cessta 64 82102 Bratislava 2017123
111702178 Jan-vodné 10.8-12.9.2017  557,26     27.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517115564
111702177 Čme - stočné 10.8-12.9.2017 1 290,60     27.9.2017 35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava 29 517115563
111702176 Jan - maľovanie   277,80 35/2015   27.9.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 4417
111702175 Čme - maľovanie  1 229,60 35/2015   27.9.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 4217
111702174 Koh - maľovanie   113,00 35/2015   27.9.2017 11692553 Vladimír Kúdela VEJMA Športová 39 90091 Limbach 4317
111702173 Pal31 - repre p.Sýkorčin občerstvenie na prac.stretnutí  225,54     27.9.2017 30806101 Správa účelových zariadení Pražská 7 81104 Bratislava 570177
111702172 Pal31 - repre p.Sýkorčin občerstvenie na prac.stretnutí  468,10     27.9.2017 30806101 Správa účelových zariadení Pražská 7 81104 Bratislava 570173
111702171 Pal.31 - pevné linky 8/2017 - 80,59     27.9.2017 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 2 2409695619
111702186 Pal29 - vyčistenie kanalizácie  375,36 ZOD/15/2016 383/EKOR/2017/VOINVE 28.9.2017 34998900 JÁN TURÁK  Gorazdova 48 81104 Bratislava 2017084
721700120 BN - upratovanie 9/2017  150,00 1/2014 dodatok   29.9.2017 41479009 Kristína Božoňová Korytnická 3 82107 Bratislava 2017038
711700080 Gem - teplo 10/2017 1 300,00     29.9.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682340
111702190 Pal31 -  registratúrne služby 1 800,00 OST/35/2013   29.9.2017 17469627 Ing. Michajla Kotočová Hagarova13 83151 Bratislava 170100022
111702189 Koh - dodávka tepla 10/2017 3 750,00     29.9.2017 35823542 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A 82905 Bratislava 682322
111702188 Pal29,31- údržba trafostanice za 3.štvrťrok 2017  226,80 8/2006   29.9.2017 17345723 Miroslav Krištofič-STRATUS Starobystrická 73 90028 Zálesie 2017017
111702187 Pal31 - školenie dipl.protokol  840,00   425/KAGR/2017/R EKOR 29.9.2017 47760796 VAM Consulting, s. r. o. Sinokvetná 25 821 05 Bratislava 2017047
111702185 Gro-upratovacie práce   2,04 Z201648149,OST/77/16 422/EKOR/2017/VSTRED 29.9.2017 31644791 PRIMA INVEST, spol.s.r.o.  Bakossova 60 97401 Banská Bystrica 3117000887