Sponzoring a 2 percentá z dane

V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.

 

Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ asignácia 2% dane z príjmu

 

Zoznam poskytnutých sponzorských príspevkov/darov

 

Názov

Termín podpisu

Sponzorský príspevok/dar

Zmluvný partner

Sponzorská zmluva

10.07.12

350,00 €

Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie

Darovacia zmluva

12.12.12

150,00 €

PLAMIENOK, n.o.

Sponzorská zmluva

25.04.13

350,00 €

Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie

Sponzorská zmluva

31.10.13

400,00 €

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov

Sponzorská zmluva

16.04.14

350,00 €

Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie

Darovacia zmluva

18.12.14

500,00 €

PLAMIENOK, n.o.

Sponzorská zmluva

19.03.15

600,00 €

Občianske združenie seniorov diplomacie

Darovacia zmluva

03.12.15

400,00 €

PLAMIENOK, n.o.

Darovacia zmluva

02.12.16

500,00 €

PLAMIENOK, n.o.

Sponzorská zmluva

30.03.17

500,00 €

Občianske združenie seniorov diplomacie

Darovacia zmluva

18.12.17

500,00 €

PLAMIENOK, n.o.

Sponzorská zmluva

21.06.18

500,00 €

Občianske združenie seniorov diplomacie

Sponzorská zmluva

21.05.19

500,00 €

Občianske združenie seniorov diplomacie

 

Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane na osobitné účely (tzv. 2% z dane)

 

Za rok

Prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Podiel zaplatenej dane na osobitné účely v EUR

2012

----------------------------------------------

0

2013

PLAMIENOK n.o.

28,99

2014

PLAMIENOK n.o.

122,85

2015

PLAMIENOK n.o.

310,22

2016

PLAMIENOK n.o.

498,36

2017

PLAMIENOK n.o.

1784,08

2018

PLAMIENOK n.o.

831,76

 

Za rok 2012 spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. nevyužila možnosť použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely ( tzv. 2% z dane ) z dôvodu nízkej alebo nulovej daňovej povinnosti.