Zverejňovanie povinných informácií

podľa zákona č.25/2006 Z. z.

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1 000 eur.