Ing. BORIS ŠTURC CSc.

člen predstavenstva Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.

 

Vzdelanie a kvalifikácia:1980 – 1985

Leningradská štátna univerzita, ZSSR, Ekonomická fakulta

- ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul Ing.

1998

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

- ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul CSc.

 

Zamestnanie:od 2012

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava

- člen predstavenstva a poradca generálneho riaditeľa spoločnosti

2009 – 2011

Suria, s.r.o.

- konateľ spoločnosti

2008 – 2012

Transportprojekt, s.r.o.

- konateľ spoločnosti

2004 – 2012

Derivat s.r.o.

- konateľ spoločnosti

2001 – 2010

FISLAND o.c.p., a.s.

- predseda predstavenstva

1994 – 2005

DOMINANT FOND investičný fond, a.s.

- člen predstavenstva

1994 – trvá

Fakulta ekonomiky a správy Masarykovej univerzity v Brne, Katedra financií

- odborný asistent

1990 – trvá

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra medzinárodných financií a bankovníctva

- odborný asistent a od r.2006 zástupca vedúceho Katedry

1985 – 1989

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

– odborný asistent

 

Ďalšie informácie:

Lektor NBS a komerčných bánk v oblasti cenných papierov a kapitálového trhu

Člen skúšobnej komisie NBS pre sektor kapitálového trhu podľa zákona 186/2009 pre stredný a vyšší stupeň

Súdny znalec v oblasti peňažníctva

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk – aktívne

Práca s PC v programoch: MS Office, Statgraphic, Matlab, Eviews, MetaStock, Stella, SPSS Statistic

Vodičský preukaz skupiny A, B