Ing. NORBERT PART

člen predstavenstva Správy služieb diplomatickému zboru, a.s.

 

Vzdelanie a kvalifikácia:1988 – 1993

Vysoká vojenská škola ekonomická – Vyškov

- ukončená štátnou záverečnou skúškou, titul Ing.

 

Zamestnanie:od 2012

Správa služieb diplomatickému zboru, a. s., Bratislava

- člen predstavenstva

od 2012

Úrad vlády SR

- generálny riaditeľ sekcie ekonomiky a technickej správy

2011 - 2012

VUD a.s. Žilina

- výskumný pracovník v oblasti dopravy

2007 – 2010

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

- člen predstavenstva a riaditeľ odboru ekonomicko-investičného

1998 – 2007

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

- riaditeľ odboru rozpočtu a financovania

1996 – 1998

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

- ministerský radca pre mimorozpočtové prostriedky

1993 – 1996

Slovenská pošta š.p.

- riaditeľ odboru kontroly

1985 – 1993

Ministerstvo vnútra SR

- vedúci oddelenia zabezpečujúceho činnosti spojené s ekonomicko-technickým chodom ministerstva a kontrolou priamo riadených útvarov na území SR

1980 – 1985

Ministerstvo vnútra SR

- referent hospodárskej správy

 

 

Členstvo v orgánoch spoločností:

SAD Prešov, š.p. - člen DR (1999 – 2000)

SAD Detva, š.p. - predseda DR (1999 – 2000)

SAD Humenné, š.p. – predseda DR (2000 – 2003)

Slovenské aerolínie, a.s. - člen DR (1999 – 2003)

SAD Banská Bystrica, a.s. - člen DR (2002 – 2005)

Výskumný ústav spojov, n.o. Banská Bystrica - predseda správnej rady (2004 - 2010)

Slovak Lines, a.s. Bratislava- člen DR (2007-2010)

 

 

Ďalšie informácie:

Aktívna znalosť maďarského a anglického jazyka

Pasívna znalosť ruského jazyka

Práca s PC v programoch: Word, Excel, Windows, Internet, Outlook

Vodičský preukaz skupiny A, B, C