Your search results

Kódex etiky

Kódex etiky zamestnancov spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (ďalej len „SSDZ, a.s.“) definuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov SSDZ, a.s. Dôležitosť etických noriem je daná povahou SSDZ, a.s. ako akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorej jediným akcionárom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a ktorej hlavným predmetom činnosti je prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov a poskytovanie s tým spojených služieb diplomatickým misiám, medzinárodným organizáciám a obchodným zastupiteľstvám pôsobiacim na Slovensku, čo vyžaduje ochranu záujmov klientov a prísne dodržiavanie obchodného tajomstva.

Compare Listings