Your search results

Verejné obstarávanie

Získali sme ocenenie Najlepší verejný obstarávateľ za rok 2021

 Portál TRANSPAREX nám udelil ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku. Ocitli sme sa tak na popredných priečkach spomedzi 5400 verejných obstarávateľov a získali hodnotenie A+.

 Za toto ocenenie môžeme poďakovať našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám tak pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie našej obci v očiach občanov a celého Slovenska.

 Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2021 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá projekt TRANSPAREX. prevádzkuje.

SSDZ, a.s. pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb postupuje v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) tohto zákona.

Profil spoločnosti SSDZ, a.s. na portáli Úradu pre verejné obstarávanie

Profil spoločnosti SSDZ, a.s. na portáli Elektronického kontraktačného systému

1

0

622bb8e0c0

Compare Listings