Your search results

Investičná činnosť

SSDZ, a.s. má dlhoročnú tradíciu i v oblasti investičnej výstavby. Vďaka dlhoročnej spolupráci s cudzími zastupiteľskými úradmi a odborne zdatnému tímu pracovníkov nadobudla kapitál v podobe jedinečného know-how v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov so zameraním sa na funkčnosť a účelnosť dispozičnej prípravy nebytových objektov a bytových objektov prevažne rezidenčného charakteru. Rozvoj spoločnosti závisí aj od neustálej obnovy, rekonštrukcie a modernizácie nehnuteľností. Realizované investície predurčujú efektívnosť spoločnosti z dlhodobého hľadiska. V tomto duchu naša spoločnosť postupne rekonštruuje a modernizuje nehnuteľnosti vo svojom portfóliu tak, aby zodpovedali najvyšším požiadavkám realitného trhu a zaradili sa medzi objekty s vysokým estetickým i funkčným štandardom.

Náš tím odborníkov v rámci investičnej činnosti zabezpečuje:

  • odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti investícií,
  • komplexné zabezpečenie investičnej akcie od spracovania investičného zámeru, cez projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, výber dodávateľa, stavebný dozor až po kolaudáciu a odovzdanie stavby užívateľovi,
  • poradenskú činnosť pri návrhoch na dobudovanie interiérov, interiérových prvkov a exteriérov z architektonického hľadiska,
  • zabezpečovanie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie,
  • vybavovanie stavebných povolení, užívacích povolení a ďalších nevyhnutných úkonov s tým spojených, vybavovanie zmien stavieb, ohlasovanie stavieb a udržiavacích prác,
  • vedenie stavieb a stavebný dozor.

Kontakt:

Investičné oddelenie

tel.: +421 5920 5773
mobil: +421 918 442 485
fax: +421 2 5920 5752
e-mail: husek@ssdz.sk

Compare Listings