Your search results

Sponzoring a 2 percentá z dane

V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.

 

Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ asignácia 2% dane z príjmu

Zoznam poskytnutých sponzorských príspevkov/darov

Názov

Termín podpisu

Sponzorský príspevok/dar

Zmluvný partner

Sponzorská zmluva 10.07.12 350,00 € Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Darovacia zmluva 12.12.12 150,00 € PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva 25.04.13 350,00 € Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Sponzorská zmluva 31.10.13 400,00 € Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov
Sponzorská zmluva 16.04.14 350,00 € Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Darovacia zmluva 18.12.14 500,00 € PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva 19.03.15 600,00 € Občianske združenie seniorov diplomacie
Darovacia zmluva 03.12.15 400,00 € PLAMIENOK, n.o.
Darovacia zmluva 02.12.16 500,00 € PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva 30.03.17 500,00 € Občianske združenie seniorov diplomacie
Darovacia zmluva 18.12.17 500,00 € PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva 21.06.18 500,00 € Občianske združenie seniorov diplomacie

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva

21.05.19

 03.03.20

24.06.21

07.06.22

500,00 €

500,00 

500,00 

500,00 

Občianske združenie seniorov diplomacie

Občianske združenie seniorov diplomacie

Občianske združenie seniorov diplomacie

Občianske združenie seniorov diplomacie

Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane na osobitné účely (tzv. 2% z dane)

Za rok

Prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Podiel zaplatenej dane na osobitné účely v EUR

2012 —————————— 0
2013 PLAMIENOK n.o. 28,99
2014 PLAMIENOK n.o. 122,85
2015 PLAMIENOK n.o. 310,22
2016 PLAMIENOK n.o. 498,36
2017 PLAMIENOK n.o. 1784,08

2018

2019

2020

2021

PLAMIENOK n.o.

PLAMIENOK n.o.

PLAMIENOK n.o.

PLAMIENOK n.o.

831,76

4551,58

1718,64

1674,52


Compare Listings