Your search results

Sponzoring a 2 percentá z dane

V rámci prideľovaní sponzorských príspevkov a poukazovaní 2% podielu zo zaplatenej dane sa spoločnosť Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. sústreďuje prioritne na oblasti deti a zdravie, kultúra, znevýhodnené skupiny a šport.

 

Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ asignácia 2% dane z príjmu

Zoznam poskytnutých sponzorských príspevkov/darov

Názov

Termín podpisu

Sponzorský príspevok/dar

Zmluvný partner

Sponzorská zmluva10.07.12350,00 €Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Darovacia zmluva12.12.12150,00 €PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva25.04.13350,00 €Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Sponzorská zmluva31.10.13400,00 €Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov
Sponzorská zmluva16.04.14350,00 €Občianske združenie Seniori Slovenskej Diplomacie
Darovacia zmluva18.12.14500,00 €PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva19.03.15600,00 €Občianske združenie seniorov diplomacie
Darovacia zmluva03.12.15400,00 €PLAMIENOK, n.o.
Darovacia zmluva02.12.16500,00 €PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva30.03.17500,00 €Občianske združenie seniorov diplomacie
Darovacia zmluva18.12.17500,00 €PLAMIENOK, n.o.
Sponzorská zmluva21.06.18500,00 €Občianske združenie seniorov diplomacie
Sponzorská zmluva21.05.19500,00 €Občianske združenie seniorov diplomacie

Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane na osobitné účely (tzv. 2% z dane)

Za rok

Prijímateľ podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Podiel zaplatenej dane na osobitné účely v EUR

2012 —————————— 0
2013 PLAMIENOK n.o. 28,99
2014 PLAMIENOK n.o. 122,85
2015 PLAMIENOK n.o. 310,22
2016 PLAMIENOK n.o. 498,36
2017 PLAMIENOK n.o. 1784,08
2018 PLAMIENOK n.o. 831,76

Compare Listings