Your search results

Virtuálne sídla – zriaďovanie registračného sídla

Jednou z nevyhnutných podmienok pri zakladaní novej spoločnosti (s.r.o., a.s., občianske združenie, živnostník…) je definovanie jej registračného sídla. Sídlo spoločnosti sa zapisuje do obchodného registra Slovenskej republiky, ktorý túto skutočnosť zverejňuje. Sídlo spoločnosti môže byť registrované na nehnuteľnosť, ktorá je v jej vlastníctve, na nehnuteľnosť ktorú má spoločnosť v nájme, alebo si spoločnosť môže registrovať svoje sídlo formou zriadenia virtuálneho sídla. Prvé dve možnosti, aj keď sú v súčasnosti najčastejšie využívané, prinášajú so sebou viacero nevýhod a kompilácií. Naopak zriaďovanie sídiel pre spoločnosti formou virtuálneho sídla prináša pre podnikateľov množstvo výhod a benefitov, či už v podobe úspor finančných prostriedkov, možnosti výberu prestížnej adresy alebo delegovania administratívnych činností. Aj toto sú dôvody, prečo v súčasnosti rastie záujem spoločností o zriadenie virtuálneho sídla.

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. má dlhodobé skúsenosti s poskytovaním služieb na realitnom trhu. Kvalitné personálne zázemie, silná technická vybavenosť, ale najmä dlhodobé pôsobenie na trhu garantujú profesionálny a odborný prístup pri riešení požiadaviek klientov. Spolu so zriadením registračného sídla Vám ponúkame aj ďalšie benefity:

  • možnosť krátkodobého prenájmu zasadačky
  • možnosť krátkodobého parkovania
  • 24 hod. recepcia
  • vyvážené balíky služieb, ale najmä možnosť zriadenia sídla na prestížnej adrese.

Ponúkané balíky služieb

Poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek:

180,- EUR za zriadenie a vedenie sídla (fakturácia 1 x ročne)

15,- EUR za poskytované služby (fakturácia mesačne podľa skutočného plnenia)

Poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek:

180,- EUR za zriadenie a vedenie sídla (fakturácia 1 x ročne)

25,- EUR za poskytované služby (fakturácia mesačne podľa skutočného plnenia)

Poplatok pozostáva z nasledujúcich položiek:

180,- EUR za zriadenie a vedenie sídla (fakturácia 1 x ročne)

135,- EUR za poskytované služby (fakturácia mesačne podľa skutočného plnenia)

Kontakt

Ing. Ivana Miškejeová+421 2 5920 5774+421 918 933 113
Ing. Martina Žofčáková+421 2 5920 5733+421 918 445 045
Mgr. Lucia Baker+421 2 5920 5716+421 905 065 041

e-mail: reality@ssdz.sk

Mgr. Nina Turzáková

selling agent
Email: turzakova@ssdz.sk Telefón: +421 918 445 045

Mgr. Lucia Baker

selling agent
Email: baker@ssdz.sk Telefón: +421 905 065 041

Ing. Ivana Miškejeová

sales executive
Email: miskejeova@ssdz.sk Telefón: +421 918 933 113

Compare Listings