Your search results

O nás

História a filozofia spoločnosti

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. (SSDZ, a.s.) bola založená zakladateľskou listinou dňa 1. 10. 2001 v nadväznosti na uznesenie vlády č. 746 zo dňa 15. 8. 2001, ktorou vláda schválila transformáciu príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru na akciovú spoločnosť so 100%-nou majetkovou účasťou štátu.

Spoločnosť prevzala všetky práva a záväzky zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru. Vklad majetku štátu do spoločnosti odsúhlasila vláda SR uznesením č. 746 dňa 15. augusta 2001 v súlade s § 13 ods. 7 písm. b) bod 2 zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v platnom znení. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola spoločnosť zapísaná dňa 15. 10. 2001, odd. Sa vložka č. 2834/B.

Hlavným predmetom činnosti SSDZ, a.s., je prenájom vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov. Ide o moderné a historické budovy v atraktívnych lokalitách Bratislavy, pri ktorých venuje spoločnosť veľkú pozornosť vysokému štandardu vybavenia bytov a rezidencií ako aj službám spojeným s bývaním tak, aby zodpovedali náročným požiadavkám klientov. Okrem iného ide napríklad o domovnícke služby, upratovanie spoločných priestorov, úpravy a udržiavanie záhrad, ochrana priestorov, bežné stavebné úpravy menšieho rozsahu ako aj všestrannú poradenskú činnosť v oblastí realít a správy nehnuteľností.

Z dôvodu znalosti potrieb a požiadaviek klientov sa SSDZ, a.s. aktívne zapojila do realitnej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti realít. SSDZ, a.s. tak vytvorila pre klientov jedinečnú príležitosť využívať komplexné realitné služby pod jednou strechou.

Celkovú ponuku nami poskytovaných služieb dopĺňa investičná, správcovská a stavebná činnosť.

Naše dlhoročné úspechy, medzinárodné renomé a spokojnosť klientov sú zárukou, že naša spoločnosť, Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., splní spoľahlivo Vaše požiadavky na vysokej profesionálnej úrovni, pričom našou prioritou je poskytovať prvotriedne služby založené na korektnosti, dôvere a serióznosti ako aj naďalej zvyšovať kvalitu našej práce, vyhovieť v čo najväčšej možnej miere potrebám klientov a poskytnúť im tak maximálny komfort a spokojnosť.

Profil spoločnosti

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. je akciovou spoločnosťou so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Dlhodobo zohráva dôležitú úlohu v oblasti poskytovania služieb diplomatickým misiám pôsobiacim na Slovensku, obchodným zastupiteľstvám, zahraničným kultúrnym a informačným centrám, medzinárodným organizáciám, predstaviteľom vlády, ústredných orgánov štátnej správy a ústavným činiteľom Slovenskej republiky, ako aj domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám.

Jediným akcionárom spoločnosti je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Štatutárnym zástupcom akcionára je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Základné imanie akciovej spoločnosti vo výške 50.364.400,- EUR je tvorené nepeňažným vkladom zakladateľa a pozostáva výlučne z nehnuteľností zrušenej príspevkovej organizácie Správa služieb diplomatickému zboru so sídlom Palisády č. 31, 811 06 Bratislava. Akcie spoločnosti nie sú verejne obchodovateľné. Akcionár vykonáva svoje práva a povinnosti na základe právnych predpisov a stanov spoločnosti, predovšetkým prostredníctvom valného zhromaždenia a dozornej rady.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti spočíva v prenájme vlastných bytových a nebytových priestorov a objektov. Ide o moderné a historické budovy v atraktívnych lokalitách Bratislavy, ktoré dosahujú vysoký európsky štandard.

Medzi poskytované služby, ktorých opodstatnenosť a dôležitosť za posledné roky pre spoločnosť významne vzrástla, patrí správcovská činnosť. Tá so sebou prináša množstvo technických, ekonomických, prevádzkových a právnych činností. Na ich zabezpečenie je potrebná skúsenosť, ktorú SSDZ, a.s. nadobudla dlhoročnou správou vlastných objektov.

SSDZ, a.s. zároveň poskytuje široký komplex služieb spojených s bývaním. Ide najmä o domovnícke služby, upratovanie spoločných priestorov, úpravy a udržiavanie záhrad, monitoring a ochranu objektov a kancelárskych priestorov, bežné stavebné úpravy menšieho rozsahu. Komplexnosť poskytovaných služieb SSDZ, a.s. dopĺňa realitná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti realít, investičná a stavebná činnosť.

V každej oblasti svojej činnosti spoločnosť kladie dôraz na kvalitu služieb, ktorá spočíva v diskrétnom, individuálnom a adresnom prístupe ku každému klientovi, pričom štátny charakter spoločnosti je zárukou bezpečnosti, spoľahlivosti a serióznosti.

Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie.

Identifikačné údaje

Obchodné meno: Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Sídlo: Palisády 31, 811 06 Bratislava
IČO: 35 822 163
Právna forma: akciová spoločnosť
Deň založenia: 1. 10. 2001

Predmet podnikania

 • organizačné poradenstvo pre zastupiteľské a iné úrady cudzích štátov na území SR
 • administratívne práce pre zastupiteľské úrady cudzích štátov na území SR
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
 • obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na relaxáciu a regeneráciu
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • konferenčný servis
 • organizovanie kurzov, seminárov a školení
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
 • prieskum trhu a verejnej mienky
 • reklamná a propagačná činnosť
 • automatizované spracovanie dát
 • murárstvo
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • prevádzkovanie garáži a odstavných plôch
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

Compare Listings