Your search results

Správcovská činnosť

Správa nehnuteľností
prináša so sebou množstvo technických, ekonomických, prevádzkových a právnych činností. Na ich zabezpečenie je potrebná skúsenosť, ktorú SSDZ, a.s. nadobudla dlhoročnou správou vlastných objektov. Prioritným cieľom je maximálna spokojnosť našich klientov, ktorými sú najmä zastupiteľské úrady a ich pracovníci.

Ekonomické činnosti:

 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov domov
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou nehnuteľností vrátane verejných poplatkov
 • výpočet predpisových mesačných úhrad za služby spojené s užívaním priestorov
 • rozúčtovanie jednotlivých nákladov na užívateľov nehnuteľností
 • cenová, technická a vecná kontrola prác a ich fakturácia

Technické procesy:

 • pravidelné obhliadky nehnuteľností
 • bežné opravy a údržba nehnuteľností
 • odborné prehliadky vyhradených technických zariadení

Prevádzková činnosť:
Zabezpečovanie zmluvných vzťahov s dodávateľmi služieb

 • vykurovania nehnuteľností
 • vodného a stočného
 • elektrickej energie
 • plynu
 • odvozu a likvidácie odpadu
 • prevádzky výťahov
 • informačnej a strážnej služby
 • starostlivosť o zeleň

Zabezpečenie:

 • upratovania domov
 • zriadenia káblovej televízie
 • zriadenia telekomunikačných služieb
 • zavedenie internetu, UPC, satelity

Kontakt

Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
tel.: +421 2 5920 5744
mobil: +421 918 423 233
fax: +421 2 5920 5752
e-mail: hrenovcik@ssdz.sk

Compare Listings